logo yeni

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU NELERİ KAPSAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

reddetmek“Güveni kötüye kullanma” suçundan mahkum olanlar, affa uğramış olsalar bile Devlet memurluğuna alınmamakta ve memuriyetleri sırasında bu suçtan mahkum olanlar ise memurluktan çıkarılmaktadır.

Devlet memurluğuna girme ve memuriyette kalma bakımından önemli olan “güveni kötüye kullanma” suçunun, hangi fiillerden dolayı işlenmiş sayılacağı ile bu suç nedeniyle verilebilecek cezalara, memurunyeri.com olarak bu yazımızda özetle değineceğiz.

Güveni kötüye kullanma suçu

Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunulması veya bu devir olgusunun inkar edilmesi, Türk Ceza Kanununa göre güveni kötüye kullanma olarak kabul edilmektedir.

Malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında yer alan güveni kötüye kullanma suçunda, mağdur ile suçu işleyen arasında suçun işlenmesinden önce mevcut olan güvene dayalı bir bağın varlığından söz edebiliriz. Suç işleme iradesi malın faile devrinden sonra çıkmış sayılmaktadır.

Güveni kötüye kullanma suçunun cezası

Güveni kötüye kullanma fiilini işleyenler hakkında şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Güveni kötüye kullanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.