logo yeni

HANGİ FİİLLER İRTİKÂP SUÇU SAYILIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin3“İrtikâp” suçundan mahkum olanlar, affa uğramış olsalar bile Devlet memurluğuna devam edememekte ve yeniden memuriyete alınmamaktadırlar.

İrtikâp nedir?

Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar (mecbur) eden kamu görevlisinin fiili, irtikâp olarak değerlendirilmektedir.

Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilmektedir

İrtikâp suçunun cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu; irtikap suçunu işleyen kamu görevlilerine, bu suçun işlenmesine göz yuman denetim elemanlarına, görevini ihmal ederek bu suçun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlilerine hapis cezası verileceğine hükmetmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

*Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar (mecbur) eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

*Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Buradaki suç, kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş ise, ilgili kamu görevlisi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

*İrtikâp edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, verilecek cezalar yarısına kadar indirilebilir.

*İrtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

*Denetim görevini ihmal ederek, irtikâp suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.