logo yeni

SINIFI DEĞİŞEN MEMURUN ESKİ SINIFINDA FAZLADAN ALDIĞI KADEME/DERECEYE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

naklen atamaGörev aldıkları hizmet sınıfından dolayı, özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi ya da eğitim durumları veya görev unvanları nedeniyle, emsallerine göre memuriyete daha ileri derece/kademelerden başlayanların sınıf değiştirmesi durumunda, eski sınıflarında fazladan yaptıkları ilerlemeler göz önünde bulundurulmaktadır.

Hizmet sınıfından dolayı fazladan kademe/derece alanlar

Devlet memurlarının belli bir hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev alması şartına bağlı olarak, ilave kademe/derece alabildikleri durumlardan 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olanların bazıları şunlar:

1-Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev alanların, teknik hizmet sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet sürelerinin (en çok 16 yıllık hizmetlerinin) ¾’ü kademe/derecelerinin belirlenmesinde değerlendirilir.

2-Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev alanların, sağlık veya yardımcı sağlık hizmeti sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet sürelerinin (en çok 16 yıllık hizmetlerinin) ¾’ü kademe/derecelerinin belirlenmesinde değerlendirilir.

3-Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev alanların, serbest avukatlık hizmeti sürelerinin (herhangi bir kişi ya da kuruluşa bağlı olmadan sigortalı olarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin en çok 16 yılının) ¾’ü kademe/derecelerinin belirlenmesinde değerlendirilir.

4-Teknik Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev almaları durumunda; Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalları mezunlarının öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece ilave edilir.

5-Emniyet Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev alanların eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş kademe/derecelerine: ilkokul, ortaokul ve dengi okul mezunu olanlara 2 derece; lise ve dengi okul mezunu olanlara 1 derece ve 1 kademe; yükseköğrenim mezunu olanlara ise 1 derece ilave edilir.

Sınıf değiştiren memurun fazladan aldığı kademe/derece

Devlet memurlarının, meslekleriyle ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleriyle ilgili sınıfa geçmeleri mümkün olabilmekte, ancak bazı hizmet sınıflarında görev aldıkları için haklarında yapılmış ilave kademe/ uygulanmış olan ilave kademe ilerlemesi ve/veya derece yükselmesi, sınıf değişikliği yapılması halinde farklı şekilde değerlendirilmektedir.

Devlet Memurları Kanununun “Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme” başlıklı 71 inci maddesinin son fıkrasında, “Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 71 inci madde hükmüyle ilgili olarak Devlet personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalarda; bulundukları hizmet sınıfından dolayı özel sektör hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi sonucu memura verilen ilave kademe/derecelerin, maddede sözü edilen “Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış” olmakapsamında değerlendirilmeyeceği yönünde ifadeler de yer almıştır.

657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen bütün hükümleri ile DPB’nin konuya ilişkin görüşünü memurunyeri.com olarak birlikte değerlendirdiğimizde;

-Bazı hizmet sınıflarına girişte, diğer hizmet sınıflarına girişe göre ilave kademe/derece alınmasının mümkün olabildiği,

-Memurların, gerekli şartları taşımaları durumunda başka bir hizmet sınıfına dahil kadrolara geçebileceği,

-Eski sınıfından dolayı memura verilmiş olan ilave kademe/derecelerin, sınıf değiştirdiği için geri alınmayacağı,

-Bulundukları hizmet sınıflarından dolayı yukarıdaki 1, 2 ve 3 üncü sıralarda sayılan şekilde ilave kademe/derece alanların sınıf değiştirmeleri halinde, bulundukları kademe/derecedeki ilerlemelerinin devam edeceği,

-Bulundukları hizmet sınıflarından dolayı yukarıdaki 4 ve 5 inci sıralarda sayılan şekilde ilave kademe/derece alanların sınıf değiştirmeleri halinde, ilave olarak almış oldukları kademe/dereceye denk gelecek süre kadar kademe ilerlemesi/derece yükselmesi yapamayacakları

sonucuna ulaşmaktayız.

DPB’nin konuya ilişkin örnek görüşü için tıklayınız…

Örnek yargı Kararı için tıklayınız...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.