logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ, KURUM İÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN DÜZENLENMESİNİ İSTEDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gecici gorevlendirmeSendika başkanı olan bir personelin hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle taşrada görevlendirilmesini Kamu Denetçiliği Kurumu uygun bulmadı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından taşrada görevlendirilen sendika başkanı personel bu görevlendirmeyi Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet etti.

Sendikal faaliyetlerin engellenmesi

Şikayetçi itiraz başvurusunda, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta iken taşra emrinde görevlendirildiğini, yer değiştirme işlemine gerekçe olarak hizmetine ihtiyaç duyulmadığının belirtilmesine rağmen 231 adet şef ve 70 adet memur kadrosu için görevde yükselme sınavının açıldığını, görev yeri değişikliğine gidilmesinin açıkça sendikal faaliyetlerinin engellenmesi şeklinde bir uygulama olduğunu belirterek, taşra teşkilatında görevlendirilmesinin sonlandırılması ve merkez teşkilat bünyesinde görevlendirilmesinin yapılması talebinde bulundu.

Geçici görevlendirmenin dayanakları

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, geçici görevlendirme işlemine dayanak teşkil edecek şekilde:

-Görevinde başarısız olduğu,

-Hizmete ilişkin kusuru bulunduğu,

-İlgili birimin görev ve yetkilerinde değişikliğin olduğu,

hususlarında somut bir bilgi ve belge olmamasına rağmen, hizmetine ihtiyaç duyulmaması gibi bir soyut gerekçe ve değerlendirme neticesinde görevlendirme işleminin tesis edildiği, ilgili idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullanılmadığı, sunulan gerekçenin makul ve hukuken geçerli bir nedene dayanmadığı sebepleriyle işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu kanaatine vardı.

Kurum içi geçici görevlendirme düzenlensin

Kamu Başdenetçisi sonuç olarak;

-İdarece görevlendirme işleminin geri alınması, tekrar bir görevlendirme düşünüldüğünde koşulları oluşmak kaydıyla yukarıda sayılan kriterler gözetilerek görevlendirme işlemi yapılması, yeni bir görevlendirme yapılmayacaksa mağduriyetin giderilmesi için yeni bir işlem tesis etmesi hususunda MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA,

-Mevzuatla düzenlenmemiş olan ve yargısal içtihatlarla uygulamaya yön verilen "kurum içi geçici görevlendirme"ye ilişkin uygulama birlikteliğinin sağlanması ve yargıya intikal eden sorunların azaltılması amacıyla belirlilik ve öngörülebilirlik kuralı gereği kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve makul bir süre ile sınırlı olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yasal düzenleme yapılması hususunda BAŞBAKANLIK’a tavsiye kararı gönderdi.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.