logo yeni

EMNİYET PERSONELİNE KISA VE UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZALARI HANGİ HALLERDE VERİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

polis 3657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hakkında uygulanacak disiplin hükümlerine ayrı bir düzenlemede yer verilmiş olup, bu personel hakkında uygulanacak disiplin cezaları da diğer memurlar için geçerli olan disiplin cezalarından farklı belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş olan “Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü”nde yer alan hükümlere göre, Emniyet personeli hakkında disiplin cezası olarak; uyarma, kınama, aylık kesme, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma, Devlet memurluğundan çıkarma cezaları verilebilmektedir. (Bu yazımızda, söz konusu disiplin cezalarından sadece kısa durdurma cezası ile uzun süreli durdurma cezasına değinilecektir.)

Kısa süreli durdurma cezası

Memurun, bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 4, 6 ya da 10 ay için durdurulması şeklinde uygulanan kısa süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

1) 4 ay süreli durdurma:

-Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek,

-İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek,

-Denetim görevini yerine getirmemek,

-Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen süre dolmadan yeni görev yerine gitmek,

-Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları, zamanında iletmemek ya da olayları, olaylarla ilgili bilgileri amirlerinde ve resmen istenmesi halinde de görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek,

-Kendisine verilmiş olan tanıtma karnesini veya polis kimlik kokardını kabul edilebilir bir neden olmaksızın yitirmek.

-İdareye haber vermeden ya da bunun üzerine yapılacak soruşturmaya ilişkin 2 aylık süreyi beklemeden evlenmek,

-İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak 3 günden çok ve 5 güne kadar (5 gün dahil) görevine gelmemek,

-Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek,

-Astlarına, aynı rütbedeki arkadaşlarına ve diğer mesai arkadaşlarına söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek ya da dövme girişiminde bulunmak,

-Toplu olarak sözlü veya yazılı şikâyette bulunmak.

-Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.

2) 6 ay süreli durdurma;

-Görevle ilgili, resmi belge, araç ve gereçleri, görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine karşı geri vermemek,

-Amirin izni olmaksızın iş sahiplerinin ya da polisle iş ilişkisi bulunabilecek kişilerin yemek ve eğlence çağrısına gitmek,

-Doğrudan ya da aracı eliyle astlarından; iş sahiplerinden hediye ya da borç almak,

-Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan ya da saygısızca konuşmalar yapmak ya da acaip sesler çıkarmak,

-Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,

-Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep olmak.

3) 10 ay süreli durdurma;

-Resmi giysi ve donanımını ihmal nedeniyle yitirmek,

-Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,

-Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç vermek.

Uzun süreli durdurma cezası

Memurun, bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 12, 16, 20 ya da 24 ay için durdurulması şeklinde uygulanan uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

1) 12 ay süreli durdurma;

-Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.

-Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek,

-Kadın ve genç erkeklere söz atmak.

2) 16 ay süreli durdurma;

-Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,

3) 20 ay süreli durdurma;

-İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın, kesintisiz olarak 5 günden çok ve 9 güne kadar (9 gün dahil) görevine gelmemek,

-Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek, resmi giysi ve donanımını satmak,

4) 24 ay süreli durdurma;

-Görev sırasında uyumak,

-Korunması ya da gönderilmesiyle yükümlü bulunduğu, sanık ya da suçluların uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak,

-Görev için de ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak,

-Sarkıntılık yapmak.

-Amir veya üstlerini dövme girişiminde bulunmak ya da hakaret etmek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.