logo yeni

DUL VE YETİMLER İLE ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMA ORANI NE KADAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 6Çalışırken ya da emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı almaya başladıktan sonra ölen Devlet memurlarının eşi, çocukları, ana ve babaları bazı şartlara bağlı olarak değişen oranlarda dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) almaya hak kazanabilmektedirler.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda “Dul ve Yetim Aylığı” şeklinde düzenlenen bu husus, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda “Ölüm Aylığı” olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, Devlet memurlarının işe giriş tarihleri itibariyle tabi olacakları Kanuna göre, ölmeleri durumunda dul ve yetimleri ile ana ve babalarına bağlanacak aylığa ilişkin düzenlemeler farklı olmaktadır.

Dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) ödenebilmesi için, ölenin çalışmış olması gereken en az süre her iki Kanunda farklı belirlenmiş olmakla birlikte, buradaki açıklamalarımız dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) ödenebilmesi için gerekli hizmet süresine sahip olduktan sonra ölenlerin dul ve yetimleri ile ana ve babalarına aylık bağlanmasına ilişkin bazı hususlar olacaktır.

A-Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) oranları

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi Devlet memurlarının ölümü halinde, bu Kanun hükümlerine göre kendilerine bağlanmış veya haklarında hesaplanacak olan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıkları, hak sahibi olan dul ve yetimlerine belli oranlara göre dağıtılır.

a) Dul Eş;

-Emekli Sandığı Kanunu kapsamında görev yapıyor ya da emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alıyorsa %50 oranında aylık bağlanır.

-Emekli Sandığı Kanunu kapsamında görev yapmıyorsa ya da emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı almıyorsa ve yetim aylık bağlanacak çocuk da yoksa %75 oranında aylık bağlanır. (Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan çalışıyor ya da aylık alıyorsa ve aylık alacak çocuk yoksa %75 oranı uygulanır)

b) Evli olmayan Çocuk;

-18 yaşını doldurmayan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmayan, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara %25 oranında aylık bağlanır.

-İyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilenlere, muhtaç olmaları şartıyla yaşları ne olursa olsun %25 oranında aylık bağlanır.

-Yaşları ne olursa olsun evli olmayan veya boşanan ya da dul kalan kızların her birine %25 oranında aylık bağlanır.

-Ölenin önceki eşinden olan ya da hem anadan hem babadan yetim olanlara %30 oranında aylık bağlanır.

c) Anne ve Baba;

-Emekli Sandığı iştirakçisi olmayan dul ve muhtaç anaya %25 oranında aylık bağlanır.

-Emekli Sandığı iştirakçisi olmayan ve ölüm tarihinde 65 yaşını doldurmuş bulunan muhtaç babaya %25 oranında aylık bağlanır. Muhtaç olan ve çalışarak geçimini sağlayamayacak derecede malul olan babaya yaş şartı aranmadan aylık bağlanır.

Dul ve yetim çocuk sayısına göre aylık bağlanma oranı şu şekilde olacaktır:

-Yalnızca eş varsa; eş %75 (Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışıyor ya da bu kanun hükümlerine göre kendi aylığını alıyorsa %50),

-Bir eş ve 1 yetim varsa; eş %60, yetim %30, (Eş, Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışıyor ya da bu kanun hükümlerine göre kendi aylığını alıyorsa %50)

-Bir eş ve 2 yetim varsa; eş %50, her bir yetim %25,

-Bir eş ve 3 yetim varsa; eş %50, her bir yetim %25, (%100’den fazla aylık bağlanamayacağından, fazla olan kısım dul ve yetim aylıklarından oranlarına göre indirilir)

-Sadece 1 yetim varsa; yetim %50

-Sadece 2 yetim varsa; her bir yetim %40,

-Sadece 3 yetim varsa; her bir yetim %100/3,

-Sadece 4 yetim varsa; her bir yetim %100/4,

Dul ve yetim sayısı daha da fazla olduğunda da, aylığın paylaşımı %100’ü geçmeyecek şekilde aralarında dağıtılır.

B- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) oranları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi Devlet memurlarının ölümü halinde, bu Kanun hükümlerine göre kendilerine bağlanmış veya haklarında hesaplanacak olan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıkları, hak sahibi olan dul ve yetimler ile ana ve babalarına ölüm aylığı olarak belli oranlara göre dağıtılır.

a) Dul Eş;

-Çalışıyorsa veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmış ise %50 oranında aylık bağlanır.

-Çalışmıyorsa veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamışsa ve ölüm aylığından yararlanacak yetim de yoksa %75 oranında aylık bağlanır.

b) Çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan Çocuk;

-18 yaşını doldurmayan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmayan, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara %25 oranında aylık bağlanır.

-Çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanlar için yaşları ne olursa olsun %25 oranında aylık bağlanır.

-Yaşları ne olursa olsun evli olmayan veya boşanan ya da dul kalan kızların her birine %25 oranında aylık bağlanır.

-Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine %50 oranında aylık bağlanır.

c) Anne ve Baba;

Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, (her türlü geliri toplamı asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olan) ana ve babaya toplam %25 oranında aylık bağlanır.

Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın, (her türlü geliri toplamı asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olan) ana ve babaya toplam % 25'i oranında aylık bağlanır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.