logo yeni

DEVLET MEMURLARININ GENEL HAKLARI ARASINDA NELER VAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 8657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurlara çeşitli haklar tanınmış olmakla birlikte, bazı haklar “Genel Haklar” başlığı altında düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanununun memurlar için genel hak olarak gördüğü haklar arasında şunlar yer alıyor:

Uygulamayı isteme hakkı: Devlet memurları, 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerin yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

Güvenlik hakkı: Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

Emeklilik hakkı: Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.

Çekilme hakkı: Devlet memurları, 657 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı: Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetin nasıl yapılacağına ilişkin yazımız için tıklayınız …

Sendika kurma hakkı: Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. Sendika üyesi olmaya ilişkin yazımız için tıklayınız …

İzin hakkı: Devlet memurları, 657 sayılı Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.

Kovuşturma ve yargılama hakkı: Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

İsnat ve iftiralara karşı korunma hakkı: Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. İsnat ve iftiraya karşı memurun nasıl korunacağına ilişkin yazımız için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.