logo yeni

DİYANET PERSONELİNE İLİŞKİN NİSAN 2015 KURUM İDARİ KURULU (KİK) KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

diyanetDiyanet-Sen’in yetkili sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü Kurum İdari Kurulu Toplantısı Nisan ayı görüşmeleri alınan kararların imzalanması ile tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personelilne ilişkin 2015 Nisan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan kararlar şöyle oldu:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI KARARLARI NİSAN-2015

1-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan Cami görevlileri yer değişikliği (Rotasyon) hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi hususunda çalışma yapılması,

2- Kurum içi ilk defa Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına atanmak isteyen Başkanlığımız personelinin halen görev yaptığı ilde sınava girip o ildeki kadrolara atanabilmesine imkan sağlanması,

3-Cami görevlilerinin isteğe bağlı naklen atamalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan"Cami Görevlileri Nakil Değerlendirme Form" unda verilen puanların yeniden düzenlenmesinin sağlanması,

4-"Müfettiş Yardımcılığı" ve "Murakıp" kadrolarına bayan görevli istihdamının sağlanması için çalışma yapılması,

5-Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında; GİH, Yardımcı Hizmetler ve Şoför kadrosunda çalışanlar hakkında, 657 Sayılı Kanunun 178. Maddesinin (B) bendinin 1 inci Fıkrası hükümlerinin uygulanmasının sağlanması,

6-Kız Kur'an Kurslarının erkek personel tarafından denetlenmesi halinde önceden bilgilendirme yapılması,

7-Yaz Kur'an Kurslarının sürelerinin ve günlük ders saatlerinin öğrencilerin ilgisini cezbedecek ve burada görev yapan görevlilerin yıllık izinlerini kullanabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi,

8-Kur'an Kursu öğreticilerinin yarıyıl tatilinde idari izinli sayılması, il dışı ve yurtdışına çıkabilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması,

9-Yeni yapılacak camilere lojman yapılması hususunda çalışma yapılmasının sağlanması,

10-Asılsız ve isimsiz şikâyetler neticesinde yapılan soruşturmalarda suçu sübut bulmayan görevlilerin, yer değişikliğine tabi tutularak mağdur edilmemesi,

11-Başkanlık merkezi, il ve ilçe müftülüklerinde yetkili sendikaya, 4688 Sayılı Kanun'unun 23 üncü Maddesinin son fıkrası, Başbakanlığın 1999/44 ve 2003/37 sayılı genelgeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü de dikkate alarak iş yeri temsilcisi büroları açmasına izin verilmesi ve bu hususlarda kolaylık sağlanması,

12-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan mevzuat çalışmaları için kurulan komisyonlara yetkili sendikadan da bir üye alınmasının sağlanması, 

13- Kurum İdari Kurulu kararlarının uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve daha

önceki kararların uygulanabilirliğinin sağlanması,

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.