logo yeni

GÖREVDEN ALINMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA DEVAM EDERKEN NAKLEN ATANAN VEYA EMEKLİ OLANLARIN DURUMU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gorevden alinma 2Bulunduğu görevden alınan Devlet memurunun, bu işleme karşı açtığı iptal davası sonuçlanmadan, başka bir kuruma naklen atandığı ya da emekli olduğu durumlara da rastlanabilmektedir.

Açtığı iptal davası sonuçlanmadan başka bir kuruma naklen atanan ya da emekli olan Devlet memurunun, dava lehine sonuçlandığında eski görevine (davaya konu göreve) dönüp dönemeyeceği konusunda tereddüt yaşanabilmekte ve yeni bir dava konusu ortaya çıkabilmektedir.

Benzer olaylarda, idarelerin memuru eski görevine başlatmadıkları ve sadece kurumdan ayrıldığı tarihe kadar olan ücret farklarının ödenmesi yoluna gidildiği de görülmektedir.

Bu durumda ilgililer tarafından açılan davalarda idari yargı yerleri tarafından verilmiş farlı kararlara rastlansa da, Danıştay tarafından;

-Anayasada, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunun vurgulandığı ve "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" yolunda açık, kesin ve buyurucu bir kurala yer verildiği

-İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre, idarelerin; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu

yaklaşımından hareketle, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını "aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamaktan başka bir seçeneğinin olmadığı yönünde değerlendirmeler de yapılmaktadır.

Netice itibariyle, Anayasal ve yasal düzenlemeler uyarınca davalı idarenin bağlı yetki içerisinde bulunduğunun açık olduğu belirtilerek, dava açtıktan sonra naklen atanan ya da emekli olan kişinin açtığı davayı kazanması durumunda, davalı idarelerin ilgili idarelerle gerekli koordinasyonu sağlayarak davacıyı dava konusu edilen göreve iade etmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Örnek Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.