logo yeni

DİSİPLİN İŞLERİNDE ZAMANAŞIMI DIŞINDAKİ SÜRELERİN ANLAMI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarına ilişkin disiplin uygulamaları kapsamında soruşturma zamanaşımı ve ceza verme zamanaşımı süreleri belirlerken, bu sürelerin dışında bazı süre düzenlemeleri de getirmiştir.

Devlet Memurları Kanununda, disiplin cezası verilebilmesi için aranan süre kuralları “soruşturma zamanaşımı” ve “ceza verme zamanaşımı” şeklinde düzenlenirken, soruşturma yapılabilmesi veya ceza verilebilmesi için uyulmasının şart olmadığını ve sadece idari işleyişe ilişkin olduğunu değerlendirdiğimiz bazı sürelere de yer verilmiştir.

Disiplin uygulamasında zamanaşımı süreleri dışındaki bazı süreler ve anlamı

-Disiplin amirlerinin; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde vermeleri gerekiyor.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının 15 gün içerisinde yetkili disiplin kuruluna gönderilmesi ve ilgili disiplin kurulunun da 30 gün (dosyayı aldığı tarihten itibaren) içerisinde kararını bildirmesi gerekiyor.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren hallerde, ilgili yüksek disiplin kurulunun, soruşturma dosyasını aldıktan itibaren en geç 6 ay içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, ilgili disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra yetkili disiplin amiri tarafından verilirken; Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise amirlerin bu yoldaki isteği üzerine ilgili yüksek disiplin kurulu kararı ile verilmektedir. Bu cezaların verilmesi aşamasında, disiplin kurulu veya yüksek disiplin kurulunun cezayı reddettiği durumlarda atamaya yetkili amirin başka bir ceza vermek istemesi halinde, bu cezayı 15 gün içerisinde vermesi gerekiyor.

Yukarıda belirtilen sürelerin geçmiş olması, disiplin cezası verilmesine veya uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Söz konusu süreler, disiplin soruşturmasına başlanmasına ya da ceza verilmesine ilişkin zamanaşımı süreleri ile ilgili hususlar değildir.

Bu sürelere uyulmamış olmasının, verilecek disiplin cezasını etkilemeyeceğini, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulunun görevlerini süresi içerisinde yerine getirmedikleri şeklinde değerlendirilmesi gerekeceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.