logo yeni

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUM İDARİ KURULU KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

enerji tabii kaynaklar bakanligi03/06/2015 tarihinde gerçekleştirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan kararlar açıklandı.

4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” nun 22. ve “Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 14. maddeleri gereğince oluşturulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kurum İdari Kurulu işveren ve Enerji Bir-Sen sendikası adına katılan üyelerin katılımı ile 03/06/2015 tarihinde saat 14:00'da aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda Müsteşar Yardımcısı Zafer BENLİ'nin başkanlığında toplanmış olup gündemde bulunan konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

GÜNDEM

MADDE 1:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 yılları için kamu görevlilerine ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin Kamu Hakem Kurulu Kararının “Koruyucu Gıda Yardımı ve Koruyucu Giyim Malzemesi” başlıklı 62 ve 63. maddelerinde yer alan hususların Bakanlığımız birimlerindeki uygulamasının değerlendirilmesi konusu.

KARAR 1:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü hariç diğer Bakanlık birimlerinde uygulandığından, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce de sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

MADDE 2:

ETKB Merkez yerleşkesindeki personel, Eskişehir yolu 7. km’de yerleşik YEGM ve PİGEM ile Mevlana Bulvarı Beştepe semtinde yerleşik MİGEM'deki personelin yemek ücretlerinin maaştan kesilir bir yapıya geçirilmesi konusu.

KARAR 2:

Sendika tarafından çalışma (anket) yapılarak çıkan sonuç doğrultusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

MADDE 3:

Eskişehir yolu 7. km’de yerleşik YEGM ve PİGEM ile Mevlana Bulvarı Beştepe semtinde yerleşik MİGEM'deki personelin, ETKB merkez yerleşkesindeki personel yemekhanesine geldiklerinde normal personel yemek ücreti yerine, misafir ücreti ödedikleri görülmektedir. Bu durumun düzeltilmesi konusu.

KARAR 3:

Gündemde kalmasına karar verilmiştir.

MADDE 4:

Eskişehir yolu 7. km’de yerleşik YEGM ile Mevlana Bulvarı Beştepe semtinde yerleşik MİGEM'deki yemekhanelerde açık büfe salata barın açılması, yemeklerdeki kalorinin yeniden gözden geçirilmesi ve ekmeklerin poşette sunulmasının sağlanması konusu.

KARAR 4:

Gündemde kalmasına karar verilmiştir.

MADDE 5:

Eskişehir yolu 7. km’de yerleşik YEGM spor salonunun işletilmesi ve bakımının TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi konusu.

KARAR 5:

Gündemde kalmasına karar verilmiştir. 

MADDE 6:

ETKB Merkez yerleşkesindeki personel taşıma servis ihalelerinin kampustaki diğer kurumlar ile (TEİAŞ, EÜAŞ. TEDAŞ) tek elden yapılması konusu.

KARAR 6:

Gündemden çıkarılmasına karar verilmiştir.

MADDE 7:

ETKB Merkez yerleşkesindeki personel, Eskişehir yolu 7. km’de yerleşik YEGM ve PİGEM ile Mevlana Bulvarı Beştepe semtinde yerleşik MİGEM'deki personelin banka maaş anlaşmaları kapsamında almış oldukları banka promosyonlarının, kampustaki diğer kurumlar ile (TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, TETAŞ) birlikte ihalesine çıkılması konusu.

KARAR 7:

ETKB Merkez yerleşkesindeki personel, Eskişehir yolu 7. km’de yerleşik YEGM ve PİGEM ile Mevlana Bulvarı Beştepe semtinde yerleşik MİGEM'deki personelin banka maaş anlaşmaları kapsamında almış oldukları banka promosyonlarının, kampustaki diğer kurumlar ile (TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, TETAŞ) birlikte ihalesine çıkılması hususunu Bakanlığın koordine etmesi konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

MADDE 8:

Şoförlerin görevlerini huzurlu bir şekilde yapmaları maksadıyla kullandığı araçların kasko yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ayrıca, şoförlerin hızlı gitmeleri durumunda kaza veya trafik cezasına muhatap olduklarından dolayı bu hususta araca binen kamu görevlilerinin şoförlere baskı yapmaması konusunda tedbirlerin alınması.

KARAR 8:

Gündemde kalmasına karar verilmiştir.

MADDE 9:

ETKB merkez kadrosunda GİH sınıfında görev yapan çalışanların özlük haklan, hizmet kolunda bulunan TEİAŞ-EÜAŞ vb. sözleşmeli personel çalıştıran kurumlar ile TAEK-BOREN gibi özel kanunlara tabi kurumlarda görev yapan emsali personele göre çok düşük bulunmaktadır. Merkez kadroda çalışan personelin bahse konu kurumlara açıktan-naklen veya KPSS yoluyla geçmek istemeleri yoğunluktadır. Bu nedenle, ETKB'de GİH sınıfında Şube Müdürü altındaki unvanlarda çalışan personel ücret açısından kuruntunda huzurlu değildir.

Bu kapsamda Bakanlığınızca aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği önerilmektedir:

a- Çalışan personelin öğrenim kariyerlerine göre THS kadrolarının artırılması için çalışma yapılması (Tekniker, Teknisyen vb.)

b- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ETKB'nin tüm harcama birimlerinin ihtiyacı olabileceği düşünüleceği üzere Bakanlığın tüm birimlerine İstatistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Programcı kadrolarının ihdas edilerek kariyerleri uyan personelin unvan değişikliği sınavlarına katılmaları sağlanabilir. (Örnek: Ekonomist (THS) sadece EİGM'de

bulunmaktadır.)

c- Ara yönetici pozisyonunda görev yapan Şef unvanındaki bazı personelin mahiyeti altındaki personelden daha düşük ücret aldığı görülmektedir.

MADDE 10:

Vardiyalı olarak çalışan personelin yol ve yemek ücretlerinden yararlandırılması konusu.

KARAR 10:

Vardiyalı olarak çalışan personelin yol ve yemek ücretlerinden yararlandırılması hususunda söz konusu personel için servis, bilet vb. seçeneklerin oluşturulması konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

MADDE 11:

TEDAŞ tarafından hizmeti sunulan yemekhaneden Bakanlığımız personeline uygulanan yemek ücretinin PİGM, YEGM, MİGEM'de çalışan personele de uygulanmasının sağlanması konusu.

KARAR 11:

Gündemde kalmasına karar verilmiştir.

MADDE 12:

YEGM'deki yemekhaneye turnike yaptırılarak yemek yiyen personelin yemek ücretlerinin bu turnikedeki geçişleri esnasında otomatik olarak alınması konusu.

KARAR 12:

YEGM'deki yemekhaneye turnike yaptırılarak, yemek yiyen personelin yemek ücretlerinin bu turnikedeki geçişleri esnasında otomatik olarak alınması konusunun uygulanmasına karar verilmiştir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.