logo yeni

TEİAŞ'TA TEFTİŞ KURULU BAŞKANI OLMANIN ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel2Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile TEİAŞ’ta Teftiş Kurulu Başkanı olmanın şartları değiştirildi.

Yönetmelik değişikliğine göre Teftiş Kurulu Başkanı olabilmek için,

-Mesleğe özel yarışma sınavı ile girme,

-Üç yıllık müfettiş yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlilik sınavı sonucunda müfettiş sıfatını kazanmak,

-En az beş yıl Şirket Teftiş Kurulunda müfettişlik ve/veya başmüfettişlik yapmak,

-Bilfiil 10 yıllık müfettişlik hizmeti bulunmak,

şartları aranacak.

Bu şartları taşıyanlar arasından Teftiş Kurulu Başkanını, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu atayacak.

Eski yönetmelik düzenlemesinde Teftiş Kurulu Başkanı olabilmek için, 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında müfettiş sıfatını kazanmak ve Kuruldaki görev süresi en az 10 yıl olan (TEK, TEAŞ dahil) Şirket başmüfettişi olmak şartları yeterli sayılıyordu.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 –1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 –Teftiş Kurulu Başkanı, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş, üç yıllık müfettiş yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlilik sınavı sonucunda müfettiş sıfatını kazanmış ve en az beş yıl Şirket Teftiş Kurulunda müfettişlik ve/veya başmüfettişlik yapmış, bilfiil 10 yıllık müfettişlik hizmeti bulunan Kurul Başmüfettişleri arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla atanır.”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.