logo yeni

HANGİ SUÇLAR AFFA UĞRASALAR BİLE MEMURİYETE ENGEL SAYILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 2Affa uğramış olsalar bile bazı suçlardan mahkum olanlar Devlet memurluğuna alınmamakta ve memuriyette iken bu suçlardan mahkum olanlar ise memurluktan çıkarılmaktadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranacak genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, hangi suçlardan mahkum olanların memur olamayacakları tek tek sayılmış ve bu suçlardan mahkûm olanların mahkûmiyet süreleri ile suçu kasten işleyip işlemedikleri önemsenmemiştir. Öte yandan, sayılan suçlardan mahkum olduktan sonra bu cezaların affedilmiş olmasının da memuriyete engel olma durumunu ortadan kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.

Affa uğrasalar bile memur olmaya engel suçlar

657 sayılı Kanunun 48/A/5 maddesine göre, aşağıda belirtilen suçlardan mahkum olanlar memur olarak istihdam edilmemektedirler. Kanunun 98 inci maddesinde ise, memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybedenlerin memurluğunun sona ereceği belirtilmiştir.

Affa uğrasalar bile memur olmaya engel suçlar:

**Devletin güvenliğine karşı suçlar

**Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

**Zimmet suçu

**İrtikâp suçu

**Rüşvet suçu

**Hırsızlık suçu

**Dolandırıcılık suçu

**Sahtecilik suçu

**Güveni kötüye kullanma suçu

**Hileli iflas suçu

**İhaleye fesat karıştırma suçu

**Edimin ifasına fesat karıştırma suçu

**Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu

**Kaçakçılık suçu.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.