logo yeni

MEMURUN GÖREVİ SIRASINDA KİŞİLERE VERDİĞİ ZARARI KİM ÖDER?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro2Görevlerini dikkatli ve itinalı şekilde yerine getirmek zorunda olan Devlet memurları, görev ve sorumluluklarını bu kapsamda yerine getirmedikleri için kişilerin zarara uğraması durumunda, oluşacak zararı karşılamak zorunda kalabilmektedirler.

Memurlarca kişilere verilen zararların tespiti, takibi, bu zararların memurlarca karşılanması ve bu durumlarda amirlerin yapması gereken hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve “Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde yer alan hususlardan bazıları şöyle:

Zarara uğrayalar kişinin dava açması

Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar.

Ancak, Devlet dairelerine sunulan veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlar da genel hükümlere göre sorumlu personele rücu edilebilir.

Memurlar tarafından karşılanacak zararlar

Memurlar, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek; Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar.

Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleriyle belirlenmiş olan görevlerini kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itinayla yapmamaları nedeniyle kişileri zarara uğratan memurlar, bu zararları tazminle yükümlü tutulabilirler.

Zararın memura rücu edilmesi

Memurların görevlerini, kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gereken dikkat ve itina ile yapmamalarından dolayı zarara uğrayan kişilerin zararları, başvurdukları mahkeme veya makamlarca verilen kararlara istinaden ilgili kurumlar tarafından karşılanır. Kurumlar, yaptıkları ödemeleri genel hükümlere göre sorumlu memura rücu edebilirler.

Memurların ödeyecekleri tazminat borçlarının zamanaşımına uğraması genel hükümlere tabidir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.