logo yeni

ÖĞRETMENLER İSTEDİKLERİ ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ogretmen 3657 sayılı Devlet memurları Kanunu, özel kanunlarında yazılı belirli şartlar dahilinde Devlet memurlarının emeklilik hakkına sahip olduğu da hükme bağlanmış ve memurların emeklilik haklarına ilişkin hususlar bazı özel kanunlarda yer almıştır.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Sandık iştirakçilerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesini gerektiren üst yaş sınırlarının yanı sıra en erken sürede emekli olabilmek için aranacak yaş ve hizmet süresi şartlarını da belirlemiştir. Öte yandan, emekliliğe hak kazanan Devlet memurlarından bazılarının istedikleri anda görevden ayrılmalarına bazı özel düzenlemelerle çeşitli sınırlamalar da getirilmiş olup, bu memurlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan “öğretmenler”de yer almaktadır.

Emeklilik üst yaş sınırı

5434 sayılı Kanun, Devlet memurlarının görevleriyle ilişiklerinin kesilmesini gerektiren üst yaş sınırını “65 yaşın doldurulduğu tarih” olarak belirlerken, bazı görevlerde bulunanlar için daha düşük ya da daha yüksek yaş haddi öngörmüştür.

Buna göre, 5434 sayılı Kanunda yaş haddi konusunda yer alan istisnalar haricinde memurların emeklilik yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır. 65 yaş sınırı öğretmenler için de geçerlidir. Emeklilikte yaş haddinin kimler için ne kadar olduğuna ilişkin yazımız için tıklayınız …

En erken emekli olunabilecek yaş ve hizmet süresi

Devlet memurlarının, (yaş haddi dışında) emekli aylığına hak kazanabilmek için taşımaları gereken şartlar, işe giriş tarihlerine ve cinsiyetlerine göre çeşitli şekillerde belirlenmiştir. Göreve başlama tarihlerine ve cinsiyetlerine göre memurların emekli aylığına hak kazanabilecekleri en erken yaş ve hizmet süresi şartlarına ilişkin ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

Öte yandan, emekli olabilmek için gerekli koşulları taşıyan memurların istedikleri zaman emeklilik müracaatında bulunmaları mümkün olmasına rağmen, bu serbestliğe özel düzenlemelerle kamu çalışanlarından bazıları için sınır getirildiğini de görmekteyiz. Gerekli koşulları taşımalarına rağmen istedikleri zaman emekliye ayrılmalarına izin verilmeyen kamu çalışanları arasında öğretmenler de yer almaktadır.

Öğretmenlerin emekliliği

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (Madde 39) “Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır." denilmek suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan öğretmenlerin istedikleri zaman emekli olmaları sınırlandırılmıştır.

Bu düzenlemeye göre, öğretmenlerin emekliye ayrılması sadece yılın Haziran ve Temmuz aylarında mümkün olabilmektedir. Ancak, geçerli bir mazereti olan ya da görev yaptığı il sınırları içerisinde sınıf ve branşında öğretmen fazlalığı bulunan öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik talebinde bulunmaları durumunda, bu taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülmesi de mümkündür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.