logo yeni

RÖNTGEN TEKNİSYENİ FİİLİ HİZMET ZAMMINA KAVUŞTU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 5Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan "Röntgen Teknisyeni"nin fiili hizmet süresi zammından yararlanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlem iptal edildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Devlet memuru, fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için yaptığı başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından reddedilmesi üzerine, başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve mahrum kaldığı özlük haklarının iadesi istemi ile dava açmıştı.

Davaya bakan Gaziantep 1. İdare mahkemesi, davanın reddi yönünde verdiği kararın Danıştay 11. Dairesi tarafından bozulması üzerine, bozma kararına uyarak davayı yeniden ele alarak;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 üncü maddesi gereğince, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tâbi olarak çalışmaya başlayan davacı hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı,

-5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi uyarınca, iştirakçilerin maddede belirtilen vazifelerde geçen fiili hizmet müddetlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetlerin hizmet sürelerine ekleneceğinin ve meslekleri nedeniyle röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalışan bilumum personel ve yardımcılarının fiili hizmet zammından yararlandırılacağı,

-5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde, fiili hizmet zammından yararlandırılması öngörülen personelin, radyoaktif ışınla bilfiil çalışan personelin fiili hizmet zammından yararlandırılması için direkt olarak şuaya maruz kalmaları gibi bir koşula yer verilmediği

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, röntgen teknisyeni olan ve esasen radyoaktif ışınlarla bilfiil çalıştığı hususunda ihtilaf bulunmayan davacının, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fiili hizmet zammından yararlandırılması gerekirken, davacının doğrudan şuaya maruz kalmadığı gerekçesiyle Kanun hükmüne aykırı şekilde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına Karar verdi.

Öte yandan 5434 sayılı Kanunun 32/g maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammının, doğrudan parasal hak ödemesi niteliğinde olmayıp, bazı özellikli görevlerde çalışanların fiili hizmet sürelerine yapılan ekleme olduğu, bu yönüyle ancak emeklilik süresinin hesaplanması sırasında emekli müktesep aylığı bakımından parasal hak getirisi olabileceği, bu nedenle davanın açıldığı tarihte halen görevine devam ettiği anlaşılan davacı yönünden işlem tarihinde özlük ve parasal hak bakımından bir kayıptan söz edilemeyeceğini değerlendiren Mahkeme, davacının özlük hak talebini yerinde görmedi.

Mahkeme Kararı:

rontgen teknisyeni tazminat 1rontgen teknisyeni tazminat 2rontgen teknisyeni tazminat 3

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.