logo yeni

KDK TÜİK'TE MOBBİNG İDDİALARINI KARARA BAĞLADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mobbingKamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Uzman olarak görev yapmakta iken tehdit, aşağılama, mobbing ve benzeri davranışlara planlı ve sürekli olarak maruz bırakıldığını ve neticede doktora eğitimine devam edebilmek için görevinden istifa etmek zorunda kaldığını belirterek, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli soruşturma ve işlemlerin yapılmasını talebini karara bağladı.

Mobbing iddiaları

Olayda başvuru yapan şikayetçi;

-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Uzman olarak görev yapmakta iken tehdit, aşağılama, mobbing ve benzeri davranışlara planlı ve sürekli olarak maruz bırakıldığını ve neticede görevinden istifa etmek zorunda kaldığını belirterek,

-2013 tarihinde TÜİK Başkan Yardımcısı ... tarafından aşağılayıcı ifadelere maruz kaldığını, sürdürülmek ve disiplin cezası verdirilmek ile tehdit edildiğini,

-Muhakkik raporunun baskı ile aleyhine yazdırtılarak, tarafına ... 2013 tarihli uyarma cezası verildiğini,

-Savunması alınmadan ceza verildiği için Disiplin Kurulunun söz konusu cezayı ... 2013 tarihinde usul yönünden bozduğunu,

-'nin yakın mesai arkadaşı ... .'nin göreve gelmesiyle beraber, emri altındaki Bilişim Destek Grubunda görevlendirildiğini, ilk iş olarak usulen bozulan cezaya ilişkin savunmasının istenildiğini ve neticesinde -... tarihli yazı ile uyarma cezası ile cezalandırıldığının tarafına bildirildiğini,

-Diğer personele işletilmeyen bir usul ile ..tarihli 4 günlük sıhhi raporunun uygunluğuna ilişkin görüş talep edildiğini,

-ve .... tarihleri arasındaki 6 aylık süreçte 3 kez sözlü ve 2 kez yazılı izin talebine cevap verilmeyerek reddedildiğini ve izin verilmemesi ile ilgili olarak amirleriyle yaptığı görüşmelerde .... tarafından izin verdirilmediğinin tarafına sözlü olarak iletildiğini,

-Bölge Müdürlüğü için yapılan .... ek hizmet binasının network kablo kontrolü için kablolama konusunda hiçbir tecrübesinin olmadığının ve firmanın işlerini bitirmediğinin bilinmesine rağmen  … tarihlerinde 3 kez yıldırma amacıyla görevlendirildiğini,

-2008 yılında KPSS A Grubu atamasıyla Bölge Müdürlükleri için yapılan sınavdan ayrı olarak Merkez kadrolarında görevlendirilmek için yapılan sınav neticesinde atamasının yapılmasına ve .... Üniversitesinde doktora öğrencisi olduğunun bilinmesine rağmen, .. tarihli Yer Değiştirme Kurulu kararı ile ... Bölge Müdürlüğüne ... Mühendisliği Bölümü mezunu personelin yeterli olmaması gerekçe gösterilerek atandığını,

-Ancak ... Bölge Müdürlüğünde göreve başladıktan sonra ... Mühendisi kadrosundaki personelin askerde olduğunu, 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde görevine başlayacağını öğrendiğini ve      tarihinde ... Takımında personele ihtiyaç bulunmadığı için hiçbir tecrübesinin olmadığı Ekonomik Araştırmalar Grubu, İş İstatistikleri Takımında görevlendirildiğini,

-Bu nedenlerle mesleğini yapamayacağı inancı ve Ankara'da devam etmekte olan eğitimi dolayısıyla  tarihli dilekçesi ile istifa ettiğini ve aynı tarihli onay ile istifasının kabul edildiğini,

İddia etmişti.

Mobbing uygulanmadığını ispat yükümlülüğü idarenin

Kamu Denetçiliği Kurumu kararında gerekçe olarak, “28/02/2008 tarihinde TÜİK Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan şikayetçinin iddialara konu olayların başladığı tarih olan .... 2013 tarihine kadar çalışmakta olduğu Kurumla hiçbir sorun yaşamadığı, yeterlilik sınavında başarılı olarak Uzman olmaya hak kazandığı, herhangi bir disiplin cezası almadığı, bu hususların aksinin idare tarafından da ileri sürülmediği gözetilerek, yukarıda 22, 24, 25, 27 ve 28 numaralı paragrafların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, kişinin psikolojik olarak yıpratıldığı, çalışma motivasyonunun düştüğü ve nihayet ... 2014 tarihinde memuriyetten istifa ettiği anlaşılmıştır.

Mobbingin varlığı için kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğunu, bu konuda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağını, kişinin mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin ve vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğunu, bu konuda aksini ispat külfetinin idareye düştüğünü belirten 11-12 numaralı paragraflar arasında yer verilen yargı kararları ile 18 numaralı paragraf birlikte ele alındığında, somut olayımız açısından şikâyetçi A.K.'ya mobbing uygulandığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

İşlemi yapanların hatalı olduklarını kabul etmelerini tavsiye etti

Bu gerekçelerle ombudsman,

-Şikâyetçi hakkında yapılan işlemlerin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığının tespitiyle bu işlemleri yapanların hatalı davrandıklarını hiyerarşik ve sıralı amirlerince kabul etmeleri ve KDK’na bildirmeleri yönünde TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

-TÜİK tarafındanbu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde gerekçesinin otuz gün içinde KDK’na bildirilmesinin zorunlu olduğuna, karar verdi.

Karar metni

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.