logo yeni

LİSE MEZUNU DEVLET MEMURLARI 2. DERECEYE NASIL YÜKSELİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 4Lise veya lise dengi okul mezunu olan Devlet memurları, kazanılmış hak aylığı bakımından en çok 3 üncü derecenin son kademesine kadar ilerleyebilmekle birlikte, bazı hallerde 2 nci derecesinin son kademesine kadar yükselebilmektedirler.

Devlet memurlarının memuriyete giriş ve azami yükselebilecekleri derece/kademeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, azami yükselebilecekleri dereceye ulaşmış olan memurların, kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylığı bakımından bir üst dereceye yükselebilmelerine de imkan tanınmıştır.

Lise mezunlarının memuriyete gireceği ve yükselebileceği derece/kademe

657 sayılı Kanun;

-Lise mezunu olanların, 13 üncü derecenin 3 üncü kademesinden memuriyete başlayacaklarına ve 3 üncü derecenin son (8 inci) kademesine kadar yükselebileceklerine,

-Lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olanların, 12 nci derecenin 2 nci kademesinden memuriyete başlayacaklarına ve 3 üncü derecenin son (8 inci) kademesine kadar yükselebileceklerine

hükmetmiştir.

Lise mezunu olanların 2 nci dereceye yükselmesi

Devlet Memurları Kanununa göre, eğitim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurlar, kazanılmış hak aylığı bakımından bir üst dereceye yükselebilmektedirler.

Bu çerçevede, en çok 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilen lise ve dengi okul mezunu Devlet memurlarının, 657 sayılı Kanunun söz konusu düzenlemesinden yararlanarak 2 nci derecenin son kademesine (6 ncı) kadar ilerleyebilmeleri mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Kanun, lise ve lise dengi okul mezunlarının kazanılmış hak aylığı bakımından 2 nci dereceye yükselebilmesini bazı şartlara bağlamış, ancak bu şartların bazıları 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır.

Daha önce üst dereceye yükselmede aranan “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlar” şartı, “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanlar” şeklinde değiştirilmiş ve 2011 yılı öncesine ait olan sicillerin de değerlendirilebileceği karma bir geçiş dönemi de getirilmiştir.

Düzenlemenin son haline göre; öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan Devlet memurlarından, son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar, bir üst dereceye yükselebilecek. Buna göre, 2011 yılı ve sonrasında herhangi bir disiplin cezası almış olanlar, disiplin cezası almadan 8 yıllık süre geçirmedikçe, eğitim durumlarına göre ulaşabilecekleri derecenin bir üst derecesine yükselemeyecekler.  

Geçiş döneminde üst dereceye yükselme

Eğtitim durumları itibariyle yükselecekleri derecenin üst derecesine yükselmede aranan “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma” kuralının tam olarak uygulanması en erken 2019 yılı içerisinde olabilecek. Bu zamana kadar ise disiplin ve sicil yönüyle karma bir değerlendirme neticesinde üst dereceye yükselme olabilecek.

Buna göre, lise ve lise dengi okul mezunu olup da kazanılmış hak aylığı bakımından 3 üncü derecenin 4 üncü kademesine ilerlemeye hak kazanan Devlet memurları;  

**2015 yılında olurlarsa; 2007-2008-2009-2010 yıllarına ait 4 yıllık sicil notu ortalamalarının 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları halinde, 2015 yılında 2 nci dereceye yükselebileceklerdir.

**2016 yılında olurlarsa; 2008-2009-2010 yıllarına ait 3 yıllık sicil notu ortalamalarının 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları halinde, 2016 yılında 2 nci dereceye yükselebileceklerdir.

**2017 yılında olurlarsa; 2009-2010 yıllarına ait 2 yıllık sicil notu ortalamalarının 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları halinde, 2017 yılında 2 nci dereceye yükselebileceklerdir.

**2018 yılında olurlarsa; 2010 yılı sicil notunun 90 ve üstü olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları halinde, 2018 yılında 2 nci dereceye yükselebileceklerdir.

**2019 yılında olurlarsa; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları halinde, 2019 yılında 2 nci dereceye yükselebileceklerdir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.