logo yeni

ATOM ENERJİSİ KURUMU 2015 YILI KURUM İDARİ KURULUNDA ALINAN KARARLAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

turkiye atom enerjisi kurumuTürkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türk Enerji Sen yetkililerinin katıldığı 2015 yılı Kurum İdari Kurulu toplantısında alınan kararlar açıklandı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 22 nci maddesi ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum idari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik'in 14 üncü maddesi uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kamu işveren vekilleri ile yetkili sendika Türk Enerji-Sen temsilcilerinden oluşturulan Kurum idari Kurulu, gündeme ilişkin konulan görüşmek ve gerekli kararlan almak üzere Başkan Yardımcısı Veysel UYAR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Kurum İdari Kurulu raportörünün seçimi,

Kurum İdari Kurulu raportörlüğüne Bayram ÇILDIR seçilmiştir.

2. 23.10.2014 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulu görüşme tutanağında yer alan hususlar Başkan Yardımcısı Veysel UYAR tarafından değerlendirilmiştir.

3-4. Kurumumuzda görev yapan personele Şube Müdürlüğü, Şef, Tekniker, Teknisyen ve diğer kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 2015 yılı içerisinde yapılması.

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayım aşamasında olup, yayımlanmasını müteakiben görevde yükselme ve unsan değişikliği sınavlarının açılacağı,

5. Kurumumuzda Genel İdari Hizmetler Sınıfına dahil olan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin talepleri dahilinde VHKİ kadrolarına atanmalarının sağlanması,

-Kurumumuzda Koruma ve Güvenlik Görevlisi ihtiyacı olması, yeterince açıktan atama kadrosu bulunmaması, hizmet alımı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle bu yıl için uygun olmadığı.

6. Sağlık ve diğer nedenlerden dolayı, Koruma ve Güvenlik Görevlilerinden memurluğa geçmek isteyen personelin taleplerinin değerlendirilmesi.

- Talep edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında gereğinin yapılacağı,

7. Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar Bu kapsamda tüm memurların yapmış olduğu işe dair mevzuat bilgisine sahip olması bir zorunluluk olduğundan özellikle idari ve mali konularda çalışan personel için görev yapmakta olduğu birime ve işe göre eğitim almasının olası kamu zararını ve soruşturmaları engelleyeceğinden bu konuda aktif olarak denetimde bulunan uzman elemanlardan eğitim alınması hususunun değerlendirilmesi,

- Disiplin amirleri ve personelin; bilgi düzeyleri, moral ve motivasyonlarını artırmak için eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,

8. Dilek ve Temenniler

- Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili farklı uygulamaların olduğu doğrultusunda personelden gelen şikayetler nedeniyle Birim Amirleri tarafından Başkanlık Makamının 2011 yılındaki talimatları doğrultusunda bu hususun tekrar güzden getirilmesi,

- ÇNAEM'in içme suyu ihtiyarının karşılanman için gerekli tedbirlerin alınması,

Kararları alınmıştır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.