logo yeni

GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI HALDE MÜDÜR YAPILMAYAN ÖĞRETMENE MAHKEME NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet5Okul Müdürü olarak görevlendirilmek için girdiği sözlü sınav sonucunda başarılı bulunarak tercih yapmaya hak kazanan ve MEBBİS üzerinden yapılan yerleştirme sonucu tercih ettiği okullardan birine yerleştirilen öğretmenin görevlendirmesinin Valilik tarafından uygun görülmemesi işlemi dava konusu oldu.

Bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen, müdür olarak görevlendirilmek için yaptığı tercihlerden birine yerleştirilmesine rağmen, bu okulda görevlendirilmesine Valilik tarafından onay verilmemesi üzerine konuyu yargıya taşımıştı.

Davaya bakan Hatay İdare Mahkemesi;

-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlar Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in "Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme" başlıklı maddesinde, sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanlarının nasıl hesaplanacağının belirtildiği,

-Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanların, tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirileceğinin hüküm altına alındığı,

-Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla değerlendirme puanının, sözlü sınav puanının, yöneticilikteki hizmet süresinin ve öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirilmesinin gerekeceği,

-Davaya konu olayda, bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev davacının 73,6 puan aldığı ve müdür olarak görevlendirilmek üzere tercih yapmaya hak kazandığı ve MEBBİS üzerinden yapılan yerleştirme sonucunda 4. sıradaki tercihi olan Ortaokula yerleştiği, ancak görevlendirilmesinin Valilik makamınca uygun görülmeyerek onaylanmadığı,

-Puan ve tercih sıralamasına göre sistem üzerinden dördüncü tercihi olan okula yerleşen davacının müdür olarak görevlendirilmesi konusunda atamaya yetkili amirin takdir yetkisinin olmadığı ve bağlı yetki içerisinde olduğu

değerlendirmelerinde bulunarak, davacının yerleştirildiği okulda görevlendirilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar da doğuracağı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına Karar verdi.

Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.