logo yeni

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE BİR DAVA DAHA AÇILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ogretmen5Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine karşı açılan davalara bir yenisi daha eklendi.

Yönetmelik, aday öğretmenlerin asil öğretmenliğe atanması, rotasyon uygulaması, eş durumu ataması gibi konularda oldukça eleştirilmiş ve bazı sendikalarca yönetmeliğin maddelerine karşı  dava açılmıştı.

Eğitim Sen tarafından açılan dava ve iptali istenilen maddeler

Eğitim İş tarafından açılan dava ve iptali istenilen maddeler

Türk Eğitim-Sen Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin aşağıdaki maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı:

Yönetmeliğinin;

1- 6. Maddesinde açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atamaya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

2-10. maddesinin 3. Fıkrasında engellilerin atamasına ilişkin somut kriterlere yer verilmemesine dair eksik düzenlemenin;

3-11. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “..en fazla” ibaresinin; ve 2. Fıkrasında yer alan “..en fazla” ibaresinin;

4-15. maddesinin ve bu maddenin dayanağı olan 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasına 6569 sayılı Kanun'un 24. Maddesi ile eklenen "yazılı veya yazılı ve sözlü sınava” ibaresinin ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi;

5-16. maddesinin 1. Fıkrasının, 2. Fıkrasında birinci ve ikinci performans değerlendirmesini yapan değerlendiriciler arasında maarif müfettişine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 5. Fıkrasında değerlendiricilerden biri ya da birden fazlasının bulunmadığı hallerde re’sen görevlendirilecek değerlendiricilerden; (a) bendinde, ilçede görevli maarif müfettişine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; (c) bendinde, en kıdemli öğretmen ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 10. Fıkrasında “Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir.” ibaresinin ve bu ibarenin dayanağı olan 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesinde yer alan “Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.” ibaresinin ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi;

6-17. maddesinin;

7-18. maddesinin (a) fıkrasının ilk cümlesinde danışman öğretmen ibaresinden önce “..en kıdemli” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

8-19. maddesinin;

9-20. maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde yer alan “4-Görevin gerektirdiği diğer mevzuat” ibaresinin;

10-21. maddesinin;

11-22. maddesinin 1. ve 2. Fıkrasında geçen “..altmış ve üzerinde..” ibaresinin;

12-23. maddesinin 1. Fıkrasında sınav koordinasyon komisyonunun oluşumunda sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 3. Fıkrasının (b) bendinde şube müdürü ibaresinden önce somut kriterlerin belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

13-24. maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “..ilgili sınav komisyonu..” ibaresinin;

14-25. maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “..yeniden performans değerlendirmesi” ibaresi ile “Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir.” İbarelerinin;

15-30. maddesinin 2. fıkrasında sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

16-46. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde geçen “..eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra..” ibaresinin;

17-47. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinin;

18-48. maddesinin 1. ve 2. Fıkrasının; 11. Fıkrasında mazerete bağlı yer değişikliği yapan öğretmenlere ve örgün eğitimde özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

19-49. maddesinin 1. Fıkrasında öğrenim özrüne yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; il/ilçe emrine atanma hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmelerine ilişkin somut kriterlere yer verilmemesine dair eksik düzenlemenin; 4688 sayılı Kanun gereği aylıksız izne ayrılarak sendika genel merkezinde görevlendirilen öğretmenlerin durumunun her iki eş yönünden mazeret olarak kabul edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 

20-54. maddesinin;

21-60. maddesinin 3. Fıkrasında her yıl ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin; 

22-61. Maddesinin ve bu maddenin dayanağı olan 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine eklenen (9). fıkranın ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi;

23-Geçici 6. Maddesinin 1. Fıkrasının ve 2. Fıkrasında geçen “..14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki aylık fiilen öğretmenlik görevi yapan..” ibaresinin;

24-Geçici 7. Maddesinin;

25-Atama takvimine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

26-Becayiş hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

27-Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu ile İl Eğitim Personeli Planlama Kuruluna yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

28-Yönetmelik ekinde yer alan EK-3 PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMUNUN;

29-Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-4 ADAY ÖĞRETMEN SÖZLÜ DEĞERLENDİRME FORMUNUN;

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.