logo yeni

MEHİL MÜDDETİNDE RAPOR ALANLARIN MALİ HAKLARI VE GÖREVE BAŞLAMALARI NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 5Naklen ya da yer değiştirme suretiyle başka yerdeki bir göreve atanan memurların belli bir süre içinde (mehil müddeti) görevlerine başlamaları zorunluluğu bulunmakla birlikte, görevlerine başlayıncaya kadar geçecek sürede hastalıkları sebebiyle haklarında hastalık raporu düzenlenmesi de söz konusu olabilmektedir.

Mehil müddetini kullanmakta iken hastalıkları sebebiyle rapor alanların, yeni görevlerine ne zaman başlayacakları ile bu döneme ilişkin mali haklarının nasıl ödeneceği konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Mehil müddeti süresi ve süresinde göreve başlamama

Başka yerde bulunan bir göreve atananlar için mehil müddeti süresi, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadardır. Memurların, bu süre içerisinde görevlerine başlamaları gerekir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; hastalık izni kullanırken başka bir göreve atanan memurun mehil müddeti, hastalık izni süresinin bitiminde başlamaktadır.

Naklen ya da yer değiştirme suretiyle başka yerdeki (memuriyet mahalli dışındaki) bir göreve atananlardan mehil müddeti içerisinde görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylıksız 10 günlük bir süre daha verilebilmektedir. Belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerine başlamayanlar ise memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

Hastalık izni ve naklen atamada mali haklar

657 sayılı Kanun, haklarında düzenlenen hastalık raporlarına istinaden aylık ve özlük hakları korunarak memurlara hastalık izni verileceğini hükme bağlamıştır.

Öte yandan, Devlet Memurları Kanununda;

-Aylığın, memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olduğu, ek göstergenin ise belirtilen sınıf ve görevlerde bulunulduğu sürece ödemelerde esas alınacağı,

-Başka yerdeki bir göreve atanan ve süresi içerisinde görevine başlayan memurlara, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde aylık ödeneceği,

-Yasal izinlerini kullanmakta iken asıl görevleri değişen memurların aylıklarının, izin süresin sona erinceye kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği

belirtilmiştir. Ayrıca, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre atananların yeni kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların, göreve başlama tarihinden itibaren ödeneceği ifade edilmiştir.

Mevzuatta yer alan düzenlemeleri, memurunyeri.com olarak;

-Memurun, bir kadronun mali haklarından yararlanabilmesi için o kadroda göreve başlamış olması ve kadroyla ilişiğinin devam etmesi gerekeceği,

-Eski görevinden ayrılan memurun ilişik kesme tarihinin, atama emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren yeni görevine başlaması için geçecek süreleri de (mehil müddeti) kapsayacağını ve mehil müddeti döneminde memura eski görevine ilişkin özlük haklarının ödeneceği,

-Mehil müddeti içerisinde alınan hastalık izninin mehil süresini keseceğini ve hastalık izninin bitiminden itibaren mehil süresinin kalan kısmının kullanılabileceği,

-Yeni görevin aylığına, ancak o göreve başlanmasıyla hak kazanılacağı,

-Atama emrini tebellüğ ederek süresi içerisinde görevine başlayan memura, yeni görevine başlama tarihine kadar geçen süre için (mehil müddeti) eski kurumu tarafından ve eski görevine ilişkin ödeme yapılacağı,

-Mehil süresi içerisinde hastalık izni kullanılması durumunda; mehil süresi dönemi için eski kadro unvanı üzerinden ve eski kurumu tarafından; mehil süresini aşan süreler için ise yeni görevi esas alınarak ve eski kurumu tarafından kadro tasarrufundan mali haklarının ödenmesi gerekeceği

şeklinde değerlendirmekle birlikte, bu konuda yargıya intikal eden hususlarda farklı kararlar verilmiş olduğu da görülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.