logo yeni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2015 NİSAN KURUM İDARİ KURULU KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

cevre ve sehircilik bakanligi4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 yılı Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısında görüşülen konular:

1- 31/10/2014 tarihinde yapılan Bakanlığımız Kurum İdari Kurulu Kararlarından bir kısmı gerçekleştirilmiş olup, 3 üncü ve 6 ncı maddelerin Yetkili Sendika tarafından Toplu Sözleşme Görüşmelerine taşıması uygun görülmüştür.

( Nisan 2014 KİK kararı “3- Beşinci ve altına hizmet bölgelerindeki İI Müdürlükleri emrine atanan personelin sürekliliği iş veriminin artırılmasını sağlamak amacıyla;

Nisan 2014 KİK kararı *6-Lojmandan yararlanamayan personele lojman tazminatı verilmesi hususunda;)

2014 Nisan ayı oturumunda karara bağlanmış ancak henüz sonuçlandırılamamış maddelerin ise; 12 Haziran 2005 tarihli ve 25136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/37 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1 inci maddesi gereğince ilgili Birimler tarafından en kısa sürede sonuçlandırılarak Yetkili Sendikanın ve Personel Dairesi Başkanlığının gelişmelerden haberdar edilmesi kararı alınmıştır.

2- Bakanlığınız Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan ve özellikle büyük sanayi tesislerinin olduğu illerde kimyasal madde kaynaklı birçok tehlikeyle karşı karşıya kalan çevre denetim personelinin bahsedilen risklerden etkilenmemesi için koruyucu giysi alımı yapılabileceği değerlendirilmiştir Bu doğrultuda;

03.05.2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Yönetmeliği" ve 16.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren "Bakanlığımız Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi" doğrultusunda hareket edilmesi ve Koruyucu giysi ahırıma ilişkin gelen taleplerin imkanlar doğrultusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır.

3- Ön lisans mezunu olan personelden lisans tamamlama eğitimi görmek isteyenler için bir üniversite ile anlaşma sağlanması konusu. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı marifetiyle YÖK ile görüşmelerin yapılması ve anlaşma sağlandığında Personel Dairesi Başkanlığınca Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinden yazılı talep toplanmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir

4- Bakanlığımız personelinden olup, mesleki veya teknik öğrenimi bitiren personel için unvan değişikliği sınavının yeniden yapılması, Söz konusu personel için 2015 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan unvanlar için unvan değişikliği sınavı yapılması; görevde yükselme sınavının ise yine 2015 yılı içerisinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

5- Bakanlık Merkez Birimlerinin çalışma saatlerinin Taşra Teşkilatımızın çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak değiştirilmesi konusunun, yeni hizmet binasına taşındıktan sonra yeniden değerlendirilmesine.

6- Kreş ihtiyacı için gerekli ön araştırma ve çalışmanın yapılması için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Memur Sen tarafından gerekli çalışmaların koordineli olarak yapılamasına karar verilmiştir.

-Konunun, ilgili mevzuat dikkate alınarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Makamlara iletilmesi uygun görülmüştür.

7- Çalışanlarımıza yönelik asılsız ithamların araştırılıp, asılsız ise amiri tarafından memuruna sahip çıkılması. Asılsız ithamda bulunan hakkında Amir tarafından suç duyurusunda bulunulması;

Bakanlığımızca üzerinde çalışılan ve yukarıda belirtilen konular hakkında Sendika ile devamlı görüş alışverişinde bulunulmasına ve imza altına alman Kurum idari Kurulu kararlarının bütün birimlere Personel Dairevi Başkanlığınca duyurulmasına ve bütün birimlerce konular üzerindeki çalışmalar hakkında bir sonraki Kurum idari Kurul toplantısı tarihine kadar (01/10/2015) Personel Dairesi Başkanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir. (13/04/2015)

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.