logo yeni

161 NOLU DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4666 sayılı KHK’nın uygulanmasını göstermek amacıyla 1 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161)”nde değişiklik yapıldı.

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve eşit işe eşit ücret getirdiği ileri sürülen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamasını göstermek amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği çıkarılmıştı.

Söz konusu KHK’da, 15 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bazı hükümlerin, bu tarihten önce bulundukları görevlerden, çeşitli sebeplerle ayrılanların görevlerine dönmeleri halinde haklarında da uygulanacağını hükme bağlamıştı.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile 666 sayılı KHK’nın söz konusu düzenlemesi konusunda yeni bir değerlendirme yapıldı ve; 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden yararlanmakta iken milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa edenlerden aday olamayan ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle eski görevlerine yeniden atananlar hakkında da daha önce yararlanmakta oldukları mali hakların yeni düzenlemeye göre daha yüksek olması durumunda bu haklardan yararlanmaları gerekeceği belirtildi.

Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 161) (666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 163)

MADDE 1 – 01/01/2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)’nin (B) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar bölümünün (5) numaralı kısmının üçüncü paragrafında yer alan “ile bu mesleklere” ibaresi “ve bu mesleklere” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “kadrolara yeniden atananlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden yararlanmakta iken milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa edenlerden aday olamayan ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle eski görevlerine yeniden atananlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

161 Seri Nolu Tebliğ için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.