logo yeni

calisanlar2 copy

AYAKTA TEDAVİ GÖREN MEMURUN İŞE NE ZAMAN DÖNMESİ GEREKİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

saglikHasta olduğu gerekçesiyle, mesai saatleri içerisinde sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden ve hakkında hastalık raporu düzenlenmesine gerek görülmeyerek ayakta tedavisi sağlanan memurun, o gün görevine dönüp dönmeyeceği ya da ne zaman dönmeyeceği konusunda uygulamada memurlar ile amirleri arsında sorunlar yaşanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, haklarında düzenlenen hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunarak Devlet memurlarına hastalık izni verileceğini hükme bağlamıştır. Öte yandan, hastalık raporlarının hangi hâllerde kimler tarafından ve hangi sürelerle verilebileceğine ilişkin usul ve esaslar ise Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

Ancak, memurlara tanınan; yıllık izin, aylıksız izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izinlerinin nasıl kullanılacağı konusunda 657 sayılı Kanunda düzenleme yer almış olmasına rağmen, hasta olduğu için sağlık hizmeti sunucusuna başvuruda bulunacak memurun kurumundan nasıl izin alacağı ve ayakta tedavi sonrası görevine ne zaman döneceği konusunda mevzuatta herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Amir ve kurumlara göre değişen uygulamalar var

Hastalığı sebebiyle sağlık hizmeti sunucusuna gitmesi gereken memur uygulamada; görevi başında olduğunda amirine sözlü olarak başvurmakta, görevi başında olmadığında ise amirine bir şekilde (telefon gibi) ulaşıp bilgi vermekte, ayakta tedavi ve tetkikleri sonrasında ise (hakkında hastalık raporu düzenlenmemiş ise) görevine dönmektedir.

Ancak bu durum, memurun görev yaptığı kuruma ve amirlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı amirler, sağlık hizmeti sunucusuna giden memurun sözlü beyanını yeterli sayarken, bazı amirler ise memurdan “sağlık hizmeti sunucusuna giriş ve çıkış saatlerini gösteren belge” de isteyebilmektedirler.

Konuya ilişkin değerlendirmemiz

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi zorunluluğunu da göz önünde bulundurduğumuzda, memurunyeri.com olarak;

-Memurun, hasta olduğu gerekçesiyle sağlık sunucularına başvurma hakkının olduğunu,

-Mesai saatleri içerisinde sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu için göreve gelemediği ya da başvuru yapmak için görevinden ayrılması gerektiği konusunda ilgili haber vermesi gerektiğini,

-Sağlık hizmeti sunucularında muayene veya muayene sonrası tetkik ve tahlillerin yapılması aşamalarında geçecek sürelerde memurun izinli sayılacağını,

-Yatarak tedavisine veya hakkında hastalık raporu düzenlenmesine gerek görülmeyen memurun, sağlık hizmeti sunucusundaki ayakta tedavisi tamamlandığında görevine dönmesi gerekeceğini,

-Sağlık hizmeti sunucularında ayakta tetkik ve tedavisi yapılan memurun, bu işlemlerin bitiminde görevine dönme konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğini düşünen amirlerin, ilgili memurdan sağlık hizmet sunucularında muayene olduğuna veya tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge isteyebileceğini,

-Amirleri tarafından istenmesi halinde, sağlık hizmeti sunucusuna gidildiğini ispata yarayacak bir belgenin memur tarafından ilgili sağlık kurumundan temin edilmesi gerekeceğini,

-Sağlık hizmeti sunucularında ayakta tetkik ve tedavisi tamamlanan memurun, süresi içerisinde (göreve dönebilmesi için yolda geçebilecek süreler de dikkate alınarak) görevine başlamadığı tespit edildiğinde veya sağlık hizmeti sunucusuna gittiğini belgelendirmesi istenmesine rağmen bunu belgelendiremediğinde, hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin uygulanabileceğini

düşünmekteyiz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.