logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR ADAYLIK DÖNEMİNDE REFAKAT İZNİ KULLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

aday memurDevlet memuriyetine girenlerin bir yıldan az ve iki yıldan çok olmayacak şekilde aday memur olarak görev yapmaları zorun olmakla birlikte, memurlara bazı hallerde refakat izni kullanabilme hakkı da tanınmıştır.

Adaylık dönemi içerisinde adaylık eğitimine tabi tutulmaları nedeniyle, aday memurların refakat izni kullanıp kullanamayacağı konusunda farklı değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir.

Refakat izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlara tanıdığı izin hakları arasında refakat iznine de yer almakta olup, bu iznin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Kanun ve Yönetmelikteki düzenlemelere göre, memurlara; ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanması hallerinde, usulüne göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden ve talepleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar ve gerek görülmesi halinde aynı süre kadar refakat izni verilir.

Öte yandan söz konusu mevzuatta, usulüne göre alınmış sağlık kurulu raporuna istinaden izin talebinde bulunan memura refakat izni verip vermeme konusunda kurumlara ve amirlere takdir hakkı tanınmadığı gibi bu iznin kullanılmasında aday ve asil memurlar bakımından herhangi bir ayrıma da gidilmemiştir.

Refakat izni alınması ve kullanılmasına ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

Aday memurluk

Devlet memuriyetine girenlerin (istisnai kadrolara atananlar hariç), bir yıldan az ve iki yıldan çok olmayacak şekilde aday memur olarak görev yapmaları ve bu süre içerisinde adaylık eğitimine tabi tutulmaları zorun tutulmuştur.

657 sayılı Kanunun adaylık eğitimi ve asil memurluğa atanmaya ilişkin hükümleri ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre;

-Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

-Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

-Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar asli memurluğa atanır ve asli memurluğa atanma tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

Aday memurluk dönemine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

Aday memurun refakat izni kullanması

Refakat izni kullanımı konusunda aday memurlar için mevzuatta herhangi bir sınırlama getirilmediğinden, aday memurların usulüne uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporlarına istinaden refakat izni kullanmaları mümkündür.

Öte yandan, memurların aylık almak suretiyle geçirecekleri sürelerin adaylık süresinden sayılacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmemizin yanı sıra adaylık süresinin en çok 2 yıl olması hususu göz önünde bulundurulduğunda, memurların refakat izninde geçirdikleri süreler de adaylık süresine dahil edilecektir.

Adaylık dönemi eğitimlerinin ilgili kurumların sorumluluğunda olması nedeniyle, adaylık devresinde refakat izni kullanan memurların adaylık eğitimini alabilmeleri için gerekli planlama da kurumlar tarafından yapılacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.