logo yeni

calisanlar2 copy

GEÇİCİ GÖREVLİ MEMURLARIN HASTALIK İZİNLERİNİ KİM VERİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hastaDevlet memurlarının, sağlık hizmeti sunucuları tarafından haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanabilmeleri, bu raporların usulüne uygun şekilde hastalık iznine dönüştürülmesiyle mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların izin hakları arasında “hastalık izni”ne de yer vermiştir. Kanun, aylık ve özlük hakları korunarak memurlara verilebilecek hastalık izinlerinin azami sınırını belirlerken, hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle düzenlenmesini öngörmüştür.

Hastalık izni konusundaki Kanun hükmüne istinaden yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de ise; Devlet memurları hakkında hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceği ve raporların süreleri ile hastalık iznine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu Yönetmelikte, geçici görev veya vekâlet sebebiyle başka kurumlarda görev yapan memurların hastalık izinlerinin kimler tarafından verileceği de belirtilmiştir.

Geçici görevli memurun hastalık izni

Memurların hastalık izinleri, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirleri tarafından; yurt dışında ise ilgili misyon şefi tarafından verilmektedir.

Ancak, memurun geçici görev veya vekâlet sebebiyle başka bir kurumda görev yaparken hastalanması ve hakkında sağlık sunucuları tarafından hastalık raporu düzenlenmesi durumunda, geçici görevle veya vekaleten görev yapılan kurumun izin vermeye yetkili amirleri tarafından memura hastalık izni verilecektir. Memurun yurtdışında geçici görevli olması durumunda ise, hastalık izni misyon şefi tarafından verilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.