logo yeni

calisanlar2 copy

UZMAN ERBAŞLAR DA BAKIM VE EĞİTİM İZNİ KULLANABİLECEK

Aktif . Yayınlanma İzin

uzman-cavus-2Uzman Erbaş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman onbaşı ve uzman çavuş olarak istihdam edilenlere, engelli yakınlarından dolayı günlük eğitim ve bakım izni kullanabilme imkanı tanındı.

Uzman Erbaşların izin haklarına ilişkin düzenlemede değişiklik yapan ve bugün yürürlüğe giren Yönetmelik; engelli yakını olan personele, günlük 8 saat eğitim izni ve günlük 1 saat bakım izni verilmesini öngörüyor. Bu düzenlemeyle, daha önce subay ve astsubaylara tanınmış olan izin hakkı, uzman erbaşlara da verilmiş oldu.

-Uzman erbaşlara; bakmakla yükümlü olduğu engelli eşinin, engelli çocuklarının ve vasi tayin edilmiş olduğu engelli kardeşinin özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime katılması amacıyla her engelli kişi için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilecek. Haftada 8 saat olacak eğitim izni, ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre bir defada veya bölünerek kullanılabilecek.

-Uzman erbaşlara; bakmakla yükümlü olduğu eşinin, çocuklarının ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya vasisi olduğu kardeşinin “ağır engelli” olması durumunda, bu yakınlarına bakım amacıyla, her engelli kişi için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilecek. Bu sürenin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenecek.

-Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılabilecek.

-Uzman erbaşların engelli günlük eğitim izni veya engelli günlük bakım iznini verimli kullanabilmeleri için, birlik imkânlarından ve amirlerin değerlendirmesine göre ulaşım imkanından istifade edilebilecek.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; tıbbi tanılaması yapılmış ve 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği veya 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile, özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Bu süre ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre bir defada veya bölünerek kullandırılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili hastaneden alınması şartı ile raporunda “ağır engelli” ibaresi olan yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilir. Bu sürenin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır.

Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin engelli günlük eğitim izni veya engelli günlük bakım iznini verimli kullanabilmesi açısından birlik imkanları ve amirlerin değerlendirmesine göre ulaşım imkanından istifade ettirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.