logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR, HASTA OLAN EŞİNDEN DOLAYI HANGİ İZİNLERİ KULLANABİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta3Devlet memuru, hastalığı veya ağır bir kaza geçirmesi nedeniyle sağlık kuruluşlarındaki ayakta ya da yatarak tedavisi sırasında veya evde eşine refakat etmek istemesi durumunda, çeşitli izin haklarını kullanabilmektedir.

657 sayılı Devlet memurları Kanununda yer alan düzenlemelere göre, memurlar; yıllık izin, aylıksız izin, hastalık izni, mazeret izni, refakat izni ve sağlık izni kullanma hakkına sahip olup, bu izinleri kullanmadıklarında ise mesai saatleri içerisinde görevleri başında bulunurlar.

Devlet memurları hakkında geçerli olan izin düzenlemeleri çerçevesinde, eşinin sağlık sorunları nedeniyle memurun kullanabileceği bazı izin halleri şöyle:

Eşi ayakta tedavi gören memur

Sağlık sorunları nedeniyle ayakta tedavi gören eşine eşlik etmek isteyen memura kurumu tarafından izin verilmesine imkan veren herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Uygulamada, eşinin sağlık kuruluşunda ayakta tedavisine eşlik etmek için kurumundan izin isteyen memurlara bazen amirleri tarafından gerekli kolaylık sağlanırken, bazen de memura izin verilmediği ya da yıllık izin veya mazeret izni kullanmaya yönlendirildikleri de görülebilmektedir.

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir mütalaada, ayakta tedavi gören yakınına refakat etmek isteyen memura ne şekilde izin verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilerek; bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği değerlendirmesinde bulunulmuştur. DPB mütalaası için tıklayınız....

Refakat izni

Bu hükme göre, eşi ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanan memura, aynı hastalık için 6 aya kadar refakat izni verilebilmektedir. 

Usulüne göre düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanarak verilen bu izin süresince memurun aylık ve özlük haklarında kesinti yapılmaz.

Refakat izni konusundaki ayrıntılar için tıklayınız….

Mazeret izni

Devlet memurlarına, Kanunda belirtilen mazeretleri söz konusu olduğunda (evlilik, hamilelik, doğum, çocuk ve ölüm mazeretleri) amirleri tarafından mazeret izni verilmesi zorunlu iken, sayılan haller dışındaki bir mazeretle izin isteyen memura mazeret izni verilmesi ise amirin takdirindedir.

657 sayılı Kanundaki mazeretler haricinde bir sebebe dayanarak memurun izin istemesi durumunda, bu talep; merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından değerlendirilir. Bu amirlerin uygun görmesi halinde ise 10 güne kadar mazeret izni verilebilir ve bu sürenin zorunlu hallerde uzatılmak istenmesi (öğretmenler hariç) halinde de, yıllık izinden düşülmesi şartıyla 10 güne kadar yeniden mazeret izni verilebilir.

Buna göre, eşinin sağlık sorunlarından dolayı memura, talep etmesi durumunda 10 güne kadar mazeret izni verilebilir ve bu sürenin uzatılmasını istemesi (öğretmenler isteyemez) halinde ise yıllık izninden düşülmesi şartıyla 10 güne kadar yeniden mazeret izni verilebilir. Verilmesi amirin takdirinde olan mazeret izni konusundaki ayrıntılar için tıklayınız….

Bu şekilde mazeret izni kullanan memurun malî hak ve sosyal yardımlarına dokunulmaz. (bu dönem için, fiili çalışmaya bağlı ödemeler yapılmaz)

Yıllık izin

Hizmet süresi 1-10 yıl (on yıl dahil) olan memurun 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olan memurun ise 30 gün süre ile yıllık izin kullanma hakkı vardır (öğretmenler hariç). Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir ve birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hasta olan eşine refakat edebilmek için, refakat ya da mazeret izni alamayan veya kurumları tarafından gerekli kolaylık sağlanmayan memurlar, yıllık izin alma yoluna da gidebilirler.

Aylıksız izin

Eşinin hastalığından dolayı refakat izni kullanan memurlar, refakat izni süresinin bitiminden sonra, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin kullanabilirler.

Öte yandan, yıllık izin süresi hesabında esas alınan sürelere göre 5 hizmet yılını tamamlamış olan memur, memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanmak üzere, toplam 12 aya kadar aylıksız izin kullanabilir.

Aylıksız izin konusundaki ayrıntılar için tıklayınız.…

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.