logo yeni

calisanlar2 copy

AYAKTA TEDAVİ GÖREN ÇOCUĞUNA EŞLİK ETMEK İSTEYEN MEMUR KURUMUNDAN NASIL İZİN ALIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hastalikDevlet memurunun çocuğunun hastalığı nedeniyle sağlık kuruluşunda ayakta tedavisine ihtiyaç duyulduğunda, çocuğuna eşlik etmek isteyen memurun kurumundan izin alıp alamayacağı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Devlet memurlarının izin kullanabileceği haller 657 sayılı Devlet memurları Kanununda düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre, memurların; yıllık izin, aylıksız izin, hastalık izni, mazeret izni, refakat izni ve sağlık izni kullanmaları söz konusu olabilmekle birlikte, bu izin halleri dışında memurun mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunması gerekmektedir.

Çocuğun ayakta tedavisine memurun eşlik etmesi

Memurun bakmakla yükümlü olduğu (ya da olmadığı) çocuğuna, hastalıkları nedeniyle ayakta tedavileri sırasında eşlik etmesi için kurumu tarafından izin verilmesine imkan tanıyan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu ise, hasta olan çocuğuna mesai saatleri içerisinde bir süre için refakat etmek isteyen memurun sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Çocuğunun sağlık kuruluşunda ayakta tedavisine eşlik etmek için kurumlarından izin isteyen memurlara, bazen amirleri tarafından gerekli kolaylıklar sağlanırken, bazen de memura izin vermediği ya da yıllık izin veya mazeret izni kullanmaya yönlendirdikleri de görülebilmektedir.

Konuya ilişkin herhangi bir düzenlemenin olmaması nedeniyle memur için sıkıntı yaratan bu durum,  çözüm getirecek bir düzenleme yapılmadığı sürece memurlar ile amirleri arasında hoş olmayan durumların yaşanmasına sebep olabilecektir.

Refakat izni

Devlet memurunun, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek çocuklarına refakat edebilmesine imkan veren düzenlemeye 657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikte (Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) yer verilmiş olmakla birlikte, bu izin ancak; ağır bir kaza geçirmiş olan veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunan çocuğa refakat edilmediği takdirde hayati tehlikenin söz konusu olacağının sağlık kurulu raporu ile belgelendiği hallerde verilebilmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız…

Hasta olan çocuğuna eşlik etmek isteyen memurun önündeki yollar

Memurun, hasta olan çocuğuna tedavisi sırasında eşlik edebilmesi için (refakat izni alınması durumunun söz konusu olmadığı hallerde), kurumu tarafından gerekli kolaylık sağlanmadığında, şartlara göre; mazeret izni, yıllık izin ve ya aylıksız izin alma yoluna başvurması da söz konusu olabilir.

-Mazeret izni

Herhangi bir mazereti olan memura; merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati de alınarak bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, 10 gün izin verilmesi de mümkündür. Zorunluluk halinde (öğretmenler hariç), memurun yıllık izninden düşülmesi şartıyla, aynı şekilde 10 gün daha mazeret izni verilebilir.

-Yıllık izin

Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olan memurların 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık izin kullanma hakkı vardır (öğretmenler hariç). Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir ve birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

-Aylıksız izin

Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olan memurlar, memuriyetleri boyunca ve en fazla iki defada kullanmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin kullanabilmektedirler.

Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin bir mütalaası

Devlet Personel Başkanlığı, bir mütalaasında, ayakta tedavi gören yakınına refakat etmek isteyen memura ne şekilde izin verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek; bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği değerlendirmesinde bulunulmuştur. DPB mütalaası için tıklayınız...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.