logo yeni

calisanlar2 copy

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN MAZERET İZNİ HAKKI MEMURLARA TANINAN HAKLARDAN FARKLI MI?

Aktif . Yayınlanma İzin

astsubayTürk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların mazeret izni kullanabilecekleri hallerden bazıları, Devlet memurlarına tanınan mazeret izinlerine göre farklı düzenlenmiştir.

Subay ve astsubayların mazeret izni kullanabileceği haller ile Devlet memurlarına tanınan mazeret izni hakları arasında karşılaştırma ve değerlendirme yapılabilmesine imkan vermesi bakımından, bu yazımızda subay ve astsubayların mazeret izinlerinin neler olduğundan söz edilecek ve Devlet memurlarının mazeret izni kullanabileceği hallere ise buradan ulaşılması mümkün olabilecektir.

Subay ve astsubayların kullanabileceği mazeret izinler

Subay ve astsubaylara mazeret izni verilmesini gerektiren hallerden bazıları şöyle:

**Yıllık mazeret izni

Subay ve astsubaylara, yıl içindeki mazeretlerini karşılamak üzere yol dahil (15) gün süre ile mazeret izni verilir. (Memurların böyle bir izin hakkı yoktur)

Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır.

Bu izinler zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

**Saatlik mazeret izni

Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için personele amirleri tarafından kısa süreli izin verilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun mesai saatlerinin tamamını kapsayan veya daha uzun süreli izinler yıllık mazeret izni süresinden düşülür. (Memurların böyle bir izin hakkı yoktur)

**Doğum mazereti nedeniyle izin

Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. (İlgili Yönetmelikte sıhhı izin halleri arasında düzenlenmiştir)

Eşi doğum yapan subay ve astsubaylara, istekleri üzerine on güne kadar mazeret izni verilir.

**Çocuk mazereti nedeniyle izin

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için doğum nedeniyle verilen aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. (İlgili Yönetmelikte sıhhı izin halleri arasında düzenlenmiştir)

Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, anne için öngörülmüş olan doğum sonrası aylıklı izin süresinin sonuna kadar izin verilir. (İlgili Yönetmelikte sıhhı izin halleri arasında düzenlenmiştir)

Subay ve astsubaylara, usulüne göre alınacak engelli sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

**Ölüm mazereti nedeniyle izin

Subay ve astsubaylara; eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde istekleri üzerine on güne kadar mazeret izni verilir.

**Evlilik mazereti nedeniyle izin

Subay ve astsubaylara; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde istekleri üzerine yedi güne kadar mazeret izni verilir.

**Olağanüstü mazeret nedeniyle izin

Yangın, deprem, sel gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla subay ve astsubaylara bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilir.

**Eğitim mazereti nedeniyle izin

Türk Silahlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim görecek subay ve astsubaylara, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.

**Mazeret izinleri arasında sayılan diğer izin halleri

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan subay ve astsubayların her yıl yıllık izinlerinden ayrı olarak kullanabilecekleri bir ay süreli izin haline de ilgili düzenlemelerinde mazeret izinleri arasında yer verilmiştir.

Öte yandan, bakmakla yükümlü oldukları veya refakat etmedikleri takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar kullanabilecekleri refakat izni hali de ilgili düzenlemelerinde subay ve astsubayların mazeret izinleri arasında sayılmıştır.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.