logo yeni

calisanlar2 copy

AMİR MEMURUN YILLIK İZNİNİ VERMEYEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

reddetmekDevlet memurları kendilerine Kanunla tanınmış olan yıllık izin hakkını kullanmak isterken, bazen amirlerinin keyfi yaklaşımlarıyla da karşılaşabilmektedirler.

Anayasada, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ile ücretli yıllık izin haklarının ve şartlarının kanunla düzenleneceği belirtilmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda ise memurların bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip oldukları hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunda çalışma saatlerine ilişkin hususlar düzenlenirken, özel kanunlarla veya çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma sürelerinin tespit edilebileceği de belirtilmiştir.

Amirin yıllık izin konusundaki takdiri

Devlet Memurları Kanunu, memura tanınan yıllık izin hakkının, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceğine ve birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğine hükmetmiştir. Ayrıca, yıllık iznin kaç parça halinde kullanılması gerekeceği konusunda da belli bir zorunluluk getirilmemiştir.

Buna göre, memurunyeri.com olarak;

**Memurun yıllık izinlerini kullanım zamanı konusunda amirlere takdir yetkisi tanındığını ancak bu yetkinin sınırlı olduğunu,

**Amirlere tanınan takdir yetkisinin adalet ve eşitlik ilkeleri ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılması gerektiğini, ancak memura tanınmış olan izin hakkının hiçbir şekilde kullandırılmaması yoluna gidilemeyeceğini,

**Memurun yıllık izin hakkını bir defada kullanmak zorunda olmadığını ve farklı zamanlarda kısım kısım da kullanabileceğini,

**Somut bir gerekçe gösterilmeksizin amirleri tarafından yıllık izin hakkı kullandırılmayan memurun manevi zarar görebileceğini ve bu zararın karşılanması için tazminat davası açılabileceğini

değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.