logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR VE İŞÇİLERİN DOĞUM İZNİ SÜRESİNİ ARTIRAN KANUN TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU

Aktif . Yayınlanma İzin

dogumDevlet Memurları Kanunu ve İş Kanununa göre çalışanların doğum nedeniyle kullanabildikleri ücretli izin sürelerinin artırılmasını ve erkeklere de ek mazeret izni kullanma imkanı verilmesini öngören Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

“4857 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Milletvekili Zuhal TOPÇU tarafından; kadın ve erkek arasında izin kullanımı bakımından mevcut olan eşitsizliğin kaldırılması, doğum izni süresinin artırılması ve aynı zamanda kadın istihdamının artırılması amacıyla hazırlandı.

Kanun Teklifinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılmasını öngördüğü değişiklikle;

Kadınların doğum nedeniyle kullanabilecekleri doğum sonrası mazeret izni süresinin 8 haftadan 40 haftaya çıkarılması ve bu sürelere ek olarak babaya da 12 haftaya kadar mazeret izni verilmesi öngörülüyor. Teklifte ayıca, babaya tanınacak 12 hafta süreli mazeret izninin çocuk 3 yaşını bitirinceye kadar ve haftada belirli günlere yayılarak kullanılmasına imkan sağlanıyor.

Kanun Teklifinin, 4857 sayılı İş Kanununda yapılmasını öngördüğü değişiklikle;

-Analık ve doğum izni süresi artırılırken, aynı zamanda babaların da doğum nedeniyle 12 hafta ücretli izin kullanması imkanı getiriliyor.

-Özel sektörde çalışanlar için, anne veya babanın bulunduğu özel sektör binasında kreş ve bakımevi açılması öngörülmektedir.

-Anne veya babanın mesai saatlerinin, önceden yazılı bildirimde bulunmaları suretiyle, yuva veya kreşe bırakılan çocuklarının kreş giriş çıkış saatlerine göre ayarlanması imkanı getiriliyor.

Söz konusu Kanun Teklifinin metni

4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Kadın Ebeveynler doğumdan önce 8 doğumdan sonra 40 hafta olmak üzere toplam 48 hafta süre ile çalıştırılmamaları esastır. Bu sürelere ek en az 12 hafta erkek ebeveynler de bu hakkı kullanmak zorundadır. Erkek ebeveynler 12 haftalık ek ebeveyn iznini çocuk 3 yaşım bitirinceye kadar haftada belirli günlere yayarak kullanma hakkı tanınır.”

MADDE 2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinin başlığı “Ebeveyn İzni” şeklinde, birinci ve son fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadın Ebeveynler doğumdan önce 8 doğumdan sonra 40 hafta olmak üzere toplam 48 hafta süre ile çalıştırılmamaları esastır. Bu sürelere ek en az 12 hafta erkek ebeveynler de bu hakkı kullanmak zorundadır. Erkek ebeveynler 12 haftalık ek ebeveyn iznini çocuk 3 yaşını bitirinceye kadar haftada belirli günlere yayarak kullanma hakkı tanınır. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 3 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

“0-5 yaş arası çocuklarını çalıştıkları kurum dışında başkaca kreşlere bırakan ebeveynler, mesai saatlerini kreş giriş çıkış saatleri doğrultusunda belirleyebilirler. Bu süreler günlük çalışma süresinden sayılır ve işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.”

MADDE 3- 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 2- Kreş ve bakımevleri, işverenlerce istihdam edilen işçi çocukları için 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğu için işverenin idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak açılmak zorundadır.”

MADDE 4- 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 3- Önceden belgelendirmek kaydıyla, Ebeveynlerden 0-5 yaş grubu çocuklarını, işverenlerinin tahsis ettikleri durumlar hariç kreş ve benzeri gündüz bakımevine bırakanlar, ilgili yerlerin giriş çıkış saatleri doğrultusunda mesai saatleri giriş ve çıkışlarını kendileri ayarlayabilirler. Bu süreler günlük çalışma sürelerinden sayılır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.