logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN YILLIK İZİN SÜRESİ HESABINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Aktif . Yayınlanma İzin

izinHizmet sürelerine göre, Devlet memurlarına 20 ya da 30 gün süre ile yıllık izin kullanabilme hakkı tanınmış olmakla birlikte, hizmet sürelerinin belirlenmesinde esas alınacak süreler konusunda tereddüt görülebilmektedir.

Memurların yıllık izin hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarının bu Kanunda belirtilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip olduklarını hükme bağlamış ve memurlara “yıllık izin” kullanabilme hakkı da tanımıştır.

Kanundaki düzenlemeye göre; hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olan Devlet memurları 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olan Devlet memurları ise 30 gün süre ile yıllık izin kullanabilmektedirler.

Hizmet süresinin hesaplanması

Devlet memurlarının yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde, memuriyette geçen sürelerin yanı sıra memuriyet dışında geçen ancak memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen süreler göz önünde bulundurulmaktadır. Öte yandan, memurunyeri.com olarak, memurların bulundukları hizmet sınıflarına bağlı olarak da hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde farklılık olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunda hizmet süresine göre yıllık izin süresinin belirleneceğine hükmedilmiş olmakla birlikte, hangi sürelerin hizmet süresinden sayılacağı konusunda açık bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle, yıllık izin hesabına dahil olan hizmet süreleri konusunda, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler ve çıkarılan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilen hükümlere göre hareket edilmektedir.

Yıllık izin hesabında değerlendirilen süreler

**Kamu kurumlarında geçen süreler: Kamu kurum ve kuruluşlarında, hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçen hizmet sürelerinin tamamı, (bu süreler içerisinde kullanılan aylıksız ya da ücretsiz izin süreleri hariç)

**Avukatlık stajında geçen süreler: Avukatlık stajını, memuriyet dışında yapan memurlar hakkında iki kademe, memuriyette iken yapanlara ise bir kademe ilerlemesi verilmekte olduğundan, görev yapacakları sınıf ve kadroya bakılmaksızın, avukatlık stajını yapmış olan memurların staj süresinin (ilgili mevzuatta belirlenen sürenin)tamamı,

**Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapanların özel sektör hizmetleri: Teknik hizmetler sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlarla memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girenlerin teknik hizmetlerde geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

**Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanların özel sektör hizmetleri: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlarla memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girenlerin sağlık hizmetlerinde geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

**Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanların özel sektör hizmetleri: Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerden, memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü,

**Basın hizmetlerinde çalışanların özel sektör hizmetleri: Memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yapmış olanların, memuriyette meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yapmış oldukları sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü,

**Eğitim hizmetlerinde çalışanların özel sektör hizmetleri: Memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girenlerin, özel okullarda geçen hizmet sürelerinin (en çok 18 yılın) 2/3’ü,

yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir.

Askerlik süresinin yıllık izin süresinde değerlendirilmesi

Memuriyette iken aylıksız izin kullanmak suretiyle ya da memuriyete girmeden önce askerlik görevini yapanların, muvazzaf askerlikte geçirdikleri sürelerin (okul devresi ve yedek subaylıkta geçirilen süreler dahil) tamamı yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilir. Bu sürelerin memurun yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi için askerlik borçlanması yoluna gidilmiş olmasına gerek yoktur.

Öte yandan, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silahaltına alınan Devlet memurlarının silahaltında geçirdikleri sürelerin tamamı, yıllık izin hesabına esas sürelerin belirlenmesinde değerlendirilir.

Aday memurun yıllık izin süresinin hesabı

Yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri bakımından, aday memur ile asil memur arasında herhangi fark yoktur.

Aday memurlar da;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri tüm hizmet sürelerinin,

-Askerlik sürelerinin (yapmışlarsa),

-Varsa, memuriyetlerinden sayılabilecek diğer sürelerinin (yukarıda belirtilen)

toplamının bir yıldan fazla olması durumunda, adaylıklarının kalkmış olup olmamasına bakılmaksızın, yıllık izin hakkına sahip olacaklardır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.