logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞKA BİR KURUMA NAKLEN ATANAN ÖĞRETMEN O YIL İÇERİSİNDE YILLIK İZİN KULLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

ogretmen4Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen kadrosunda görev yaparken, başka kurumlara ait kadrolara naklen atananların, o yıl içerisinde yıllık izin haklarını nasıl kullanacakları konusunda farklı değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir mütalaada; dinleme ve yaz tatili sürelerini kullandıktan sonra naklen atanmış olanların o yıl için yıllık izin haklarının olmayacağı, öte yandan dinlenme veya yaz tatili sürelerinin bir kısmını kullandıktan sonra naklen atanmış olanların ise kullanmış oldukları izin süresinin o yıl için kullanabilecekleri yıllık izin süresinden düşülmesinden sonra (varsa) kalan yıllık izin süresini kullanabilecekleri belirtilmiştir.

DPB’nin söz konusu görüşü

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almakta olup, söz konusu hüküm çerçevesinde öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır.

Ayrıca, Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62, 140 ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

1- Dinleme ve yaz tatilini kullandıktan sonra naklen memur kadrosuna atanan personelin cari yıl için yıllık izin kullanmasının mümkün olmadığı,

2- Öğretmen olarak dinlenme veya yaz tatil izninin bir kısmını kullandıktan sonra naklen atanan personelin kullandığı izinler, cari yıl için kullanabileceği izinden düşülerek varsa kalan kısmın yıllık izin olarak kullanabileceği,

3- Sadece dinlenme iznini kullandıktan sonra naklen atanan personelin bu izni, cari yıl için kullanabileceği yıllık izinden düşülerek geri kalan kısmının yıllık izin olarak kullanabileceği,

mütalaa edilmektedir. (05/07/2013-12164)

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.