logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETMEN YAZ TATİLİNDE DOĞUM YAPARSA, DOĞUM ÖNCESİ KULLANAMADIĞI İZİNLERİ SONRA KULLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

ogretmen1Doğum öncesi analık izni dönemi yaz tatiline denk gelen öğretmenlerin, doğum öncesi analık izninin 5 haftaya kadar olan süresinin doğum sonrası analık izin süresi ile birleştirilmesine Devlet Personel Başkanlığı olumlu yaklaşmıyor.

Devlet Personel Başkanlığı, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılıp aktarılamayacağı hususunda verdiği bir mütalaada şu değerlendirmelerde bulunulmuştur. (26/12/2013 tarih ve 25399 sayılı mütalaa)

"Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) Seri No'lu "Kamu Personeli Genel Tebliği"nin "Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı kısmının "Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni" başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.”  hükmüne yer verilmektedir.

Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde alınan kanuni izinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyeceği hüküm altına alındığından, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı mütalaa edilmektedir."

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.