logo yeni

calisanlar2 copy

REFAKAT İZNİ ALABİLMEK İÇİN MEMURUN KURUMUNA VERECEĞİ RAPORDA NELER YAZMALI?

Aktif . Yayınlanma İzin

refakatMemurlara refakat izni verilebilmesi için, refakat izni almaya esas teşkil eden sağlık kurulu raporunda bazı ifadelerin yer alması zorunlulu tutulmaktadır.

Ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmaları hallerinde, memurlara aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar refakat izni verilebilmekte ve aynı usulle bu süre 3 ay daha uzatılabilmektedir.

Ancak, memurlara talepleri üzerine ve konuya ilişkin düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden refakat izni verilebilmesi için, söz konusu olacak raporda bazı ifadelerin yer alması gerekecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca verilecek refakat izni konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir mütalaada da, refakat izni verilmesine esas sağlık kurulu raporunda yer alması zorunlu olan ifadelerin neler olacağından söz edilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinden hareketle;

**Devlet memuruna refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmekte olup, refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun bahsi geçen hususlardan herhangi birini içermemesi halinde Devlet memuruna refakat izni verilemeyeceği,

**Söz konusu fıkrada yer alan “refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı” ifadesinin “refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunduğu” şeklinde; “sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği” ifadesinin ise “sürekli ve yakın bakım gerektiği” şeklinde anlaşılması gerektiği,

**Mezkur fıkraya göre, “refakat edilmediği takdirde hayatî tehlikenin bulunduğu” ifadesinin Devlet memurunun hem “bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuğu” hem de “bakmakla yükümlü olmadığı ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri” için alınan sağlık kurulu raporunda yer almasının zorunlu olduğu,

şeklinde mütalaada bulunmuştur.

DPB mütalaası için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.