logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİ KULLANAN MEMURLARIN BAZILARINA YAPTIRIM UYGULANIYOR

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta2Bir takvim yılı içerisinde tek hekim raporuna dayanılarak kullanılabilen hastalık izinlerinin belli bir süreyi aşması halinde bazı memurlara yaptırım uygulanırken, bazı memurlar ise bu yaptırımdan etkilenmemektedirler.

Devlet memurları hakkında hastalıkları sebebiyle tek hekim tarafından düzenlenecek raporlara istinaden, yıl içerisinde toplam 40 günü aşmayacak şekilde hastalık izni verilebilmektedir. Bu izinlerin 7 günü aşan kısımları için ise, bazı memurların zam ve tazminatlarında kesinti yapılmakta ve memur adeta cezalandırılmaktadır. Ancak bu yaptırımın tüm memurlar hakkında uygulanmamaktadır.

7 günü aşan hastalık izin süresinin yaptırımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde;

-Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

-Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

-Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri

 hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatların %25 eksik ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Devlet Memurları Kanunundaki bu düzenleme, memurlara ödenecek zam ve tazminatların belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında da aynı şekilde yer almıştır.

Bu çerçevede, aylıkları 657 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen memurların, bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına istinaden kullandığı hastalık izinlerinin 7 günü aşan kısmı için, zam ve tazminatlarında %25 kesinti yapılmaktadır.

Ücretleri farklı belirlenen memurların durumu

Hastalık izni kullanan memurlardan, aylık ücretleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre “ücret göstergesi” ve “ tazminat göstergesi” esas alınarak belirlenen ve diğer memurlara göre genellikle daha yüksek ücret almakta olan personel hakkında ise, hastalık izni süresine bağlı herhangi bir yaptırım söz konusu değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarından, bazı kariyer mesleklerde bulunanlar ile il müdürü ve daha üst unvanlardaki memurlarının;

-Aylık ücretlerinin ücret ve tazminat göstergesine göre belirlenmiş olması,

-Zam ve tazminatların, ücret ödemelerinde kullanılmıyor olması,

-Ücret ve tazminatlarında hastalık izni sebebiyle kesinti yapılacağını öngören herhangi bir düzenlemenin bulunmaması

nedeniyle, bu personelin bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına istinaden kullandıkları izinlerden dolayı aylık ücretlerinde herhangi bir kesinti söz konusu olmamaktadır.

Hastalık izni kullanmadan kaynaklı eşitsizlik

Hastalık izni nedeniyle ücret kesintisi yaptırımı, Devlet memurlar arasında çeşitli açılardan mevcut olan eşitsizliklerin farklı bir örneğini oluşturmaktadır.

657 sayılı Kanunda memurlara tanınan haklar arasında sayılan izin hakkının kullanımında, aynı Kanuna  tabi personel arasında uygulama eşitsizliği yaratılmıştır. 657 sayılı Kanun, bu konuda memurlar arasında herhangi bir ayrım getirmemiş olmakla birlikte, sonradan yapılan düzenlemelerle özlük hakları bakımından 657 sayılı Kanun dışına çıkarılan bazı memurlar hakkında farklı uygulamalar söz konusu olmaya başlamıştır.

Bu itibarla, memurunyeri.com olarak, 7 günü aşan hastalık izinlerinden dolayı bazı memurların maaşından kesinti yapılması uygulamasının yarattığı eşitsiz uygulamanın ortadan kaldırılması için 657 sayılı Kanunda değişikliğe gidilerek,  sadece bazı memurlar için uygulanır hale gelen “hastalık izni nedeniyle ücret kesintisi yaptırımı” uygulamasına tamamen son verilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.