logo yeni

calisanlar2 copy

HASTANEYE GİDECEK OLAN MEMUR NASIL İZİN ALIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

izinDevlet memurlarının kullanabilecekleri izinler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılmış olmakla birlikte, gün içerisinde görev yerinden kısa süreli olarak memurların ayrılmalara imkan veren (süt izni hariç) bir izin hali ise düzenlenmemiştir.

Memurlara tanınan; yıllık izin, aylıksız izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izinlerinin nasıl kullanılacağı 657 sayılı Kanunda belirtilmiş olmasına rağmen, hasta olan memurun hastaneye gitmesi gerektiğinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlik söz konusudur.

Konuya ilişkin düzenlemeler

Hasta olan memurun sağlık kuruluşuna müracaat edebilmesi için “hasta sevk kağıdı” düzenlenmesi uygulaması, memurun gün içerisinde görevi başında olmadığından ilgili amirlerin bilgisinin olmasını sağlamaktaydı.  

Memurların sağlık kuruluşlarına başvurusu sırasında hasta sevk kağıdı aranmamaya başlanmasıyla birlikte, sağlık kuruluşuna giden memurun işyerinde neden bulunmadığı konusunda amirlerin bilgisinin olmadığı durumlar da yaşanabilmektedir.

Öte yandan, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasına ilişkin haklardan yararlanma şartları ile ilgili usûl ve esasları da düzenleyen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, memurun sağlık yardımı almak üzere kurumundan nasıl ayrılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer almamıştır.

SGK tarafından 29.09.2008 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde,  devlet memurlarının istirahat raporlarında uyacakları usul ve esaslar belirtilmiş ve hekimlerce yapılan muayeneleri sonucu kendilerine rapor verilmesine gerek görülmeyenler tarafından,  işyerlerine ibraz etmeleri bakımından hekimler tarafından “Çalışabilir Kâğıdı” düzenleneceği belirtilmiş, ancak 25.03.2010 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde ve bu Tebliğde sonradan değişiklik yapan diğer Tebliğlerde memurların “çalışabilir kağıdı” alacağına dair herhangi bir düzenleme yer almamıştır.

Uygulamadaki durum

Tedavi için sağlık kurumuna gitmesi gereken memur, işyerinde ise amirine sözlü olarak müracaat ederek, işyerinde değilse de telefonla ya da amirlerine bilgi vererek sağlık kurumuna gitmekte, muayene sonrasında hastalık raporu verilmemiş olması durumunda ise görevine dönmektedir.

Ancak, kurumlar arasında bu konuda farklı uygulamalar da görülebilmektedir. Bazı kurumlardaki amirler sağlık kurumuna giden memurun sözlü beyanını yeterli sayarken, bazı amirler memurdan “sağlık birimine giriş ve çıkış saatlerini gösteren belge” isteyebilmektedirler.

Sağlık kurumuna gidecek memur kurumuna bilgi verecek mi?

Memurun sağlık kurumuna müracaat edeceği ya da bu sebeple görevinden ayrı kalacağı durumlarda, kurumundan izin almasının zorunlu olduğuna dair, ilgili mevzuatta açık bir düzenleme yer almamaktadır.

Ancak, mesai saatleri içerisinde görevi başında olması gereken memurun, hastalık sebebiyle görevi başında (acil durumlarda bilgi verilemeyebilir) bulunamayacağı halleri amirine bildirmesi gerekecektir. Çünkü, hastalık hali, kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilebilecek olmakla birlikte, bu mazeretten amirlerin bilgisinin de olması gerekir. Aksi hallerde, mesai saatleri içerisinde görevi başında olmadığı gerekçesiyle memur hakkında yapılacak idari işlemler karşısında memurun sıkıntı yaşaması ve söz konusu sürelerde sağlık kurumunda tedavi amacıyla bulunduğunu ispat zorunda kalması gibi durumlar yaşanabilecektir.

Bu çerçevede, hastalık sebebiyle mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunmayacak olan memurların, konudan amirlerini haberdar etmelerinin uygun olacağı ve amirleri tarafından istenmesi halinde ise sağlık kurumuna gidildiğini ispata yarayacak bir belgeyi ilgili sağlık kurumundan temin etmeleri gerekeceği düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.