logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR AYAKTA TEDAVİ GÖREN YAKININA EŞLİK EDEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

refakatMemurların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalanmaları durumunda, bu kişilerin ayakta tedavilerine memurun refakat edip edemeyeceği konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Refakat izni

Devlet memurunun, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerine refakat etmesi hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, aylıklı izin verilmesi suretiyle refakatin sağlanmasını öngören bu düzenleme çerçevesinde izin kullanılması, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile  bazı şartlara bağlanmıştır.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” denilmiş, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise refakat izninin verilebilmesi;

-Ağır bir kaza geçirildiği veya tedavisi uzun süren bir hastalığın bulunduğu konusunda sağlık kurulu raporunun alınması,

-Sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediğinin de belirtilmesi

ve diğer bazı şartlara bağlanmıştır.  Refakat iznine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız…

Ayakta tedavi halinde refakat

Devlet Memurları Kanununda, memurun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalıkları nedeniyle ayakta tedaviler sırasında bu kişilere memurun refakat etmesine imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması, hasta olan yakınına refakat etmek isteyen memurun sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının hastalığını gerekçe göstererek onlara ayakta tedavilerinde eşlik etmek için izin isteyen memurlara bazı amirler tarafından gerekli kolaylık sağlanırken, bazı amirlerin memura izin vermediği ve bazı amirlerin ise yıllık izin ya da mazeret izni kullanılmasını istediği de görülebilmektedir.

Memurlar için sıkıntı yaratan bu konuya çözüm getirecek bir düzenleme yapılmadığı sürece memurlar ile amirleri arasında hoş olmayan durumların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

DPB’nin yaklaşımı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen mütalaada, ayakta tedavi gören yakınına refakat etmek isteyen memura ne şekilde izin verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilerek; bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği değerlendirmesinde bulunulmuştur. DPB mütalaası için tıklayınız...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.