logo yeni

calisanlar2 copy

5 YIL HİZMETİ OLAN HER MEMUR AYLIKSIZ İZİN ALAMIYOR

Aktif . Yayınlanma İzin

soru isareti4Devlet Memurları Kanunu beş yıl hizmeti bulunan memurların toplam bir yıla kadar aylıksız izin kullanabilmelerine imkan getirmiş olmakla birlikte, hizmet süresi yeterli olmasına rağmen bu izin hakkından yararlanamayacak memurlar da olabilimektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aylıksız izin” başlıklı 108 inci maddesinin (E) bendinin birinci cümlesinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” denilmiştir.

Öte yandan yıllık izin hesabında esas alınacak sürelere ilişkin olarak 154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet dikkate alınması” gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtildiği şekildeki hesaplanacak hizmet süresi 5 yıldan fazla olan Devlet memurları aylıksız izin kullanabilmektedirler. 

Bu şekilde aylıksız izin kullanma şartları

-5 yıllık hizmet süresi dolmuş olmalıdır.

-Memurun izin kullanma talebi bulunmalıdır.

-Memuriyet süresi içerisinde 1 yıldan fazla kullanılamaz.

-Toplam süresi 1 yılı aşmayacak şekilde iki defada da kullanılabilir.

Bu iznin verilemeyeceği haller

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (E) bendinin ikinci cümlesinde; “… sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” denilmiştir.

Öte yandan, kendilerine bu şekilde izin verilmeyecek olan memurların yanı sıra, 5 hizmet yılını doldurduğu gerekçesiyle izin talebinde bulunan memurların taleplerinin karşılanması konusunda ilgili amirlerin takdir yetkisi de bulunmaktadır.

Bu nedenle, aylıksız izin talebi üzerine amireler tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, ilgili personele izin verilmesinin yürütülen iş ve işlemlerde aksamalara neden olacağı kanatine varılması halinde de izin talebinin reddedilebileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.