logo yeni

calisanlar2 copy

KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİLERİN 2013 YILI İZİNLERİ

Aktif . Yayınlanma İzin

izin2Sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 6495 sayılı Kanun ile kadroya geçirilmeleri kararlaştırılan personelin, 2013 yılında kullandıkları veya kullanmadıkları yıllık izin sürelerine göre, memuriyete geçtikten sonra 2013 yılında kullanacakları yıllık izin süreleri konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür…” hükmü, “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinde, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer…“ hükmü yer almakta, 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin diğer düzenlemelerde ise, yıl içerisinde kullanılmayan izinlerin bir sonraki sözleşme dönemine aktarılabileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Sözleşmeli personelin bazıları kadroya geçirilmişti

2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı sözleşmeli personelin Devlet memurluğuna ilişkin kadrolara geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu düzenlemeye istinaden memur kadrolarına atananların, atanmalarına esas sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği de hükme bağlanmıştır.

(Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusundaki ayrıntılar için tıklayınız...)

Sözleşmeli personelin 2013 yılı izinleri

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yıllık izin süresine ve kullanımına ilişkin hükümlerini memurunyeri.com olarak birlikte değerlendirdiğimizde;

**Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin, hizmet süresine göre memur olarak hak edeceği yıllık izin süresinden, 2013 yılında sözleşmeli statüde iken kullandığı izinler düşüldükten sonra kalan izin sürelerini 2013 yılı içerisinde kullanabileceklerini ya da bu izin sürelerinin tamamını veya bir kısmını 2014 yılına da aktarabileceklerini,

**Yıllık izin hesabında değerlendirilebilecek hizmet süresi 1 yıldan az olan memurların yıllık izin kullanma hakları bulunmadığından, memur kadrolarına geçen ve 2013 yılı sonuna kadar 1 yıllık hizmet süresi dolmayacak olan personelin, memuriyete geçtikten sonra 2013 yılı içerisinde yıllık izin kullanması mümkün olmayacağı ve 2013 yılından 2014 yılına devredecek izin haklarından da söz edilemeyeceğini,

değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.