logo yeni

calisanlar2 copy

AMİRLER YILLIK İZİN KULLANIMINA NE KADAR MÜDAHALE EDEBİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

izin-talebiDevlet memurlarına tanınan haklar arasında yer alan yıllık iznin kullanılması konusunda amirlerin takdir hakkı da bulunmaktadır. Ancak, bu takdir hakkının kullanımından kaynaklı olarak uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Yıllık izin

1982 Anayasasının 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasında,  “Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” denilmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

-“İzin” başlıklı 23 üncü maddesinde, “Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.”

-“Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde, “ Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.”

-“Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun “Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.” denilmiştir. 

Yıllık izin kullanmada amirin takdiri    

Yukarıda belirtilen hükümlere göre, memurunyeri.com olarak, yıllık izin kullanımı konusunda;

-Yıllık izinin tamamının bir seferde kullanılması mümkün olabileceği gibi, kısım kısım da kullanılabileceği ve iznin en fazla kaç kısımda kullanılabileceği konusunda Kanunda bir sınırlamanın bulunmadığını,

-Yıllık iznin kullanılma zamanı konusunda amirin takdir hakkının olduğunu,

-Amirin takdir hakkını, hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülmesinin sağlanması ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla kullanması gerekeceğini,

-Yıllık izin zamanı ve kullanımı konusunda amirin adalet ve eşitlik ilkelerine uygun hareket etmesi gerekeceğini,

-Amirin takdir yetkisini, memurun yıllık izin hakkından yararlanamaması sonucunu doğuracak şekilde kullanamayacağını,

-Takdir yetkisinin, keyfi olarak ya da kin ve garez ile memur aleyhine kullanılması veya memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmaması şeklinde kullanılması durumlarında, amir hakkında idari ve adli yaptırımların söz konusu olabileceğini

değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.