logo yeni

calisanlar2 copy

EVLAT EDİNEN MEMURA TANINAN İZİN HAKLARI

Aktif . Yayınlanma İzin

bayanmemur1Devlet memurları veya eşleri tarafından ya da beraberce bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda, memurlara mazeret ve aylıksız izin kullanabilme konusunda bazı haklar tanınmıştır.

Evlat edinilen çocuğun yaşına göre memurların kullanabilecekleri izin şekil ve süreleri de değişiklik gösterebilmektedir.

8 haftadan küçük çocuklar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde, "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.  … doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." denilmiştir.

Bu hükümden, söz konusu iznin analık izni olduğu ve doğum yapan memurların kullanabileceği anlaşılmaktadır. Kadın memura verilecek 8 haftalık izin düzenlemesinde, annenin durumu esa alınmakta ve bebekle bağ kurulmamakla birlikte, aynı maddede“Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." denilmek suretiyle de doğum sonrası izinle bebeğin korunmasının da amaçlandığı görülmektedir.

Bu nedenle, tek başına veya eşiyle birlikte evlatlık edinen kadın memurun ve tek başına evlatlık edinen erkek memurun, çocuk 8 haftalık oluncaya kadar ücretli izin kullanmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

3 yaşından küçük çocuklar

657 sayılı  Kanunun 108 inci maddesinde, "Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir." denilmiştir.

Buna göre, 3 yaşını doldurmamış bir çocuğun, memurun;

-Eşiyle birlikte,

-Tek başına,

-Memur olmayan eşi tarafından tek başına

evlat edinilmesi durumunda, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, memura isteği üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecektir.

Eşlerin her ikisini de memur olması durumunda, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, eşler birbirini izleyen iki bölüm hâlinde bu izni kullanabilirler.

Refakat izni

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek çocuklarından birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi durumunda, aylık ve özlük hakları korunarak memura üç aya kadar izin verilebilmekte ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılabilmektedir.

Evlenme izni

Çocuğunun evlenmesi hâlinde, isteği üzerine memura yedi gün izin verilebilmektedir.

(Memura, çocuğunun ölümü hâlinde isteği üzerine yedi gün izin verilmektedir.)

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.