logo yeni

calisanlar2 copy

İZİN KULLANAN MEMURUN ÜCRETİNDE KESİNTİ OLUR MU?

Aktif . Yayınlanma İzin

 

kesintiDevlet memurları, 657 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şartlarla çeşitli izin haklarına sahiptirler. Memurların izin kullanmaları sırasında bazen ücret ve mali haklarına dokunulmazken, bazı durumlarda ise kısmen ya da tamamen kesintiye gidilebilmektedir.

657 sayılı Kanun, yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmayacağına hükmetmiş, zam ve tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında ise fiili çalışmaya bağlı ödemelerden bazılarının izin dönemlerinde kısmen ya da tamamen kesilmesi hususu düzenlenmiştir.

Yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, refakat izni ve aile birimini muhafaza etmek amacıyla verilen izinleri kullanan memurların mali haklarında, bazı durumlarda çeşitli kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintilerden birkısmı şöyle:

Hastalık izni sebebiyle zam ve tazminatlarda kesinti

Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda verilen izinler nedeniyle kesinti

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde atamasının, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere yapılması esas olmakla birlikte, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

Bu şekilde izin verilenlerden;

*Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara aylıklarının % 60'ı,

*Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara aylıklarının % 50'si,

*Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara aylıklarının % 25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Bu ödemeler, ilgili personeli aylığı esas alınarak; aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki bulunan net miktarı üzerinden yapılır.

Vekalet görevi sırasında alınan izinler sebebiyle zam ve tazminatlarda kesinti

Bir görevin vekâleten yürütülmesine rağmen, o kadro görevine ilişkin olarak yararlanılabilecek zam ve tazminatların ödenmeyeceği durumlar da vardır.

Vekâlet ettikleri görevlere; yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve refakat izni nedeniyle ara verenlere, ara verdikleri günler için vekil olarak atanmış oldukları görev nedeniyle zam ve tazminat ödenmez.

Hastalık ve mazeret izni sebebiyle ek özel hizmet tazminatında kesinti

Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolardaki personele ödenmesi öngörülen ek özel hizmet tazminatları, bu personelin izin kullandığı bazı durumlarda kendilerine ödenmemektedir.

Buna göre, personelin;

*Hastalık izni (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

*Mazeret izinleri 

kullandığı dönemlerde, ek özel hizmet tazminatının izin günlerine isabet eden miktarları kendilerine ödenmez. 

Lütfen konuyla ilgili sorularınızı forumda sorunuz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.