logo yeni

calisanlar2 copy

KADIN VE ERKEK MEMURUN DOĞUMA BAĞLI AYLIKSIZ İZİN HAKKI

Aktif . Yayınlanma İzin

hamileDoğum yapan memurlar ile eşleri doğum yapan memurların, 24 ay süre ile aylıksız izin kullanma hakları bulunmakla birlikte, bu izin süresinin başlangıç tarihi kadın ve erkek memurlar için farklı belirlenmişti.

İlgili mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B maddesinde “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” denilmiştir.

Kanunun 104/A maddesinde ise “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almıştır.

Doğuma bağlı aylıksız izin kime verilir?

Bu izin, yazılı talepte bulunulmaları halinde;

**Doğum yapan memura 24 ay,

**Eşi doğum yapan memura (doğum yapan eşin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın) 24 ay

süre ile verilir.

Her iki eşin de memur olmaları halinde, eşlerin her ikisi de 24 ay aylıksız izin kullanabilir. 

Aylıksız izin kullanma hakkı ne zaman doğar?

Doğum sebebiyle 24 ay süreli aylıksız izin kullanımı hakkına;

**Doğum yapan memurun, doğum sonrası analık izni süresinin (Doğum öncesi rapora dayalı olarak çalışılan analık izni süreleri ile erken doğum nedeniyle kullanılmayan doğum öncesi analık izni süreleri de dahil edilerek belirlenecek sürenin)  bitimi tarihinde,

**Eşi doğum yapan memurun, eşinin doğum yaptığı tarihte

sahip olunmaktadır.

Öte yandan, doğum nedeniyle aylıksız izin kullanma hakkının kazanıldığı tarihten itibaren 24 ay geçtikten sonra, doğum nedeniyle aylıksız izin kullanılamamaktadır.

Bu izin kaç parçaya bölünerek kullanılabilir?

Doğum nedeniyle kullanılabilecek aylıksız izinlerin, izne hak kazanılmasından itibaren 24 ay içerisinde olmak kaydıyla, parça parça kullanılmasın da mümkün olduğunu memurunyeri.com olarak belirtmek isteriz. Bu iznin kaç parça halinde kullanılacağına ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

İzni kullandırmada kurumun takdir hakkı var mıdır?

Doğum yapan memura ve eşi doğum yapan memura 657 sayılı Kanun ile sağlanan aylıksız izin kullanma hakkının, Kanunda yazan sınırlarda kullanımında, idareye takdir hakkı bırakılmamıştır. Doğum nedeniyle aylıksız izin kullanabilecek olanların yazılı talepte bulunmaları halinde, bu iznin verilmesi gerekmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.