logo yeni

calisanlar2 copy

TATİL VE İZİN GÜNLERİNDE HASTALIK RAPORU NASIL ALINIR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta3Hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde ve izin kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki yerlerde alınan hastalık raporlarına dayalı olarak hastalık izni verilmesi konusunda farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

İlgili mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, … izin verilir.” denilmiş ve hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte;

*Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyeceği,

*Memurların hastalık raporlarının, kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesinin esas olduğu;  SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporların, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olacağı,

*Sağlık hizmeti sunucularının, sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten gerçek kişiler ile kamu tüzel kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği bulunmayan şubeleri olduğu,

*Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunlu olduğu

belirtilmiştir.

Bu hükümler ne anlama geliyor?

Bu hükümlerden;

*Hastalık raporlarının resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularından alınmasının mümkün olduğu,

*Kanuni izinlerin (tatil günleri ve izin günleri) kullanılması sırasında memuriyet mahalli dışındaki yerlerden hastalık raporu alınabileceği,   

*Usulüne uygun alınmış hastalık raporunun hangi servis tarafından düzenlendiğinin önemli olmadığı

*Tatil günlerinde hastalık raporunun özel sağlık sunucularının acil servislerinden alınması zorunluluğunun getirilmemiş olduğu

anlaşılmaktadır.

DPB’ye göre tatillerde raporlar acil servisten alınmalı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde; hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarına,  memuriyet mahalli dışındaki resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenecek hastalık raporlarına dayalı olarak hastalık izni verilebileceği yönünde ifadeler yer almıştır. Buna gerekçe olarak da, söz konusu zamanlarda hastalık raporlarının ancak acil servisler tarafından düzenlenebilecek olması gösterilmiştir. Acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının ise hastalık iznine çevrilemeyeceği ifade edilmiştir. Örnek görüş için tıklayınız...

Tatil ve izinlerde raporu nereden almak lazım?

İlgili mevzuat hükümlerinden, hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günleri ve izin kullanılan durumlarda, memuriyet mahalli dışındaki, resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularından usulüne uygun olarak alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni kullandırılmasının mümkün olduğu anlaşılmakla birlikte, uygulamada kurumların Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine göre işlem yaptıkları da görüldüğünden, tatil günlerinde (izin günleri hariç) sağlık sunucularının acil servislerinden rapor alınmasının olası mağduriyetlerin önüne geçmek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.