logo yeni

calisanlar2 copy

MEB İZİN YÖNERGESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

tatilMilli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde yapılan değişiklikle, merkez teşkilatında görevli birim amirlerinin izin alacağı makam değiştirilirken, geçici personelin kullanabileceği izinlerde de değişiklik yapıldı.

16/01/2013 tarih ve 34932 sayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde yapılan değişiklikle;

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapan birim amirleri, bundan sonra izinlerini Müsteşardan alacak. Birim amirleri daha önce tüm izinlerini bağlı oldukları Müsteşar Yardımcısından almaktaydı.

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan geçici personel; eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü hâlinde ölüm tarihinden itibaren yedi gün ücretli mazeret izni kullanabilecek. Bu uygulama İzin Yönergesinde daha önce yer almıyordu.

İzin Yönergesinde değişiklik yapan Yönerge:


MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Merkez teşkilâtında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar

3) Grup başkanlarına birim amirleri,

4) Diğer memurlara grup başkanları, "

MADDE 2- Aynı Yönergenin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aylıksız izin, 15 inci maddenin altıncı fıkrası hariç olmak üzere, memurun isteği üzerine;

a) Merkez teşkilâtında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar,

3) Diğer memurlara insan Kaynakları Genel Müdürü”

MADDE 3- Aynı Yönergenin 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5)Geçici personele, isteği üzerine annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun, kardeşinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü hâlinde ölüm tarihinden itibaren yedi gün ücretli mazeret izni verilir"

Yürürlük

MADDE 4- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

 

 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.