logo yeni

calisanlar2 copy

BİR YILDA KAÇ KERE HASTALIK İZNİ (RAPOR) KULLANILABİLİR?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta2Yıl içinde kullanılacak hastalık izni sayısına ilişkin bir düzenleme mevzuatta yer almamaktadır. Tek hekim tarafından düzenlenebilecek azami hastalık raporları süresine (10 gün) istinaden en fazla 4 defa hastalık izni kullanılabilirken, sağlık kurulu tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara dayalı olarak yıl içerisinde sayısız kere hastalık izni kullanılması mümkündür.

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, hastalık raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, hastalık izni verilmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir. 

Buna göre;

1-Tek hekim tarafından

Tek hekim tarafından bir takvim yılı içerisinde memur hakkında her defasında en fazla 10 gün olmak üzere toplam 40 gün rapor düzenlenebilir. Tek hekim tarafından düzenlenmekle birlikte, sağlık kurulu tarafından onaylanan raporlar bu süreye dahil değildir.

Memurlar hakkında tek hekim tarafından düzenlenecek raporların süresi her defasında en çok 10 gün olabilir.

Tek hekimin arka arkaya 10’ar günlük raporlar düzenlemesi ise bazı durumlar dışında mümkün değildir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası verilecek hastalık raporunun on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilmekle birlikte, bu raporun İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.

Bunun dışında, yıl içerisinde farklı tarihlerde 10 günden daha az sürelerle ve toplamı 40 günü aşmayacak şekilde rapor verilmesinde, sayı sınırlaması söz konusu değildir.

2-Sağlık Kurulu tarafından

Sağlık kurulu tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara dayalı olarak bir takvim yılı içerisinde, aynı hastalık ya da farklı hastalık sebebiyle sayısız kere ve çeşitli sürelerle hastalık izni kullanılması mümkündür. (Hastalık sebebiyle verilebilecek azami izin sürelerinden kaynaklı uygulmalar hariç)

3-Yurt dışında

Yurt dışında bulunan memurlar hakkında, tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında belirtilen süreler kadar hastalık raporu düzenleyebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.