logo yeni

calisanlar2 copy

AYLIKSIZ İZİN SÜRESİ BİTMEDEN GÖREVE BAŞLANMASI ZORUNLU OLAN HALLER

Aktif . Yayınlanma İzin

Belli bir mazeret gerekçe gösterilerek alınan aylıksız izinlerin kullanılası sırasında, söz konusu mazeretin ortadan kalkması halinde, memurun izin süresinin dolmasını beklemeden belli bir süre içerisinde görevine dönmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurların çeşitli mazeretler sebebiyle aylıksız izin kullanabileceği öngörülmüş olmakla birlikte, belli bir mazeret gösterilmeden de aylıksız izin kullanılabilmektedir. Aylıksız izin kullanılabilecek hallere ilişkin yazımız için tıklayınız…

Bir mazerete dayalı olarak belli bir süre için verilen aylıksız iznin kullanılması sırasında, söz konusu mazeretin ortadan kalkması halinde, memur iznin bitmesini beklemeksizin 10 gün içerisinde görevine geri dönmek zorundadır. Ancak bazı durumlarda, aylıksız izin mazerete dayalı olarak alınmış olmakla birlikte, mazeretin ortadan kalkması gibi bir durum bulunmamaktadır.  

Öte yandan, 657 sayılı Kanun, aylıksız izin verilmesini gerektiren mazeretin ortadan kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenlerin memuriyetten çekilmiş sayılacağını belirtmiştir.

1-Aylıksız izin süresi bitmeden zorunlu olarak göreve dönülmesi gereken haller

Aylıksız iznin alınmasına gerekçe gösterilen mazeretin ortadan kalkması halinde, memur 10 gün içerisinde görevine döner. 

Refakat nedeniyle aylıksız izin

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, memura verilen ücretli izin süresinin bitiminden sonra verilen aylıksız izin.

Yaralı veya hastanın iyileşmesi ya da vefatı halinde, mazeret ortadan kalkmış olur.

Evlat edinme nedeniyle aylıksız izin

Memurun ya da eşinin evlat edinmesi nedeniyle verilen aylıksız izin.

Evlatlık verilmesine ilişkin kararın geri alınması ya da çocuğun ölmesi gibi nedenlerle, evlat edinilmiş çocuğunun varlığından söz edilemeyecek hallerde, mazeret ortadan kalkmış olur.  

Eğitim nedeniyle aylıksız izin

Şahsen özel burs sağlayanlara,  bu burstan istifade edebilmeleri için eğitimleri süresince verilen aylıksız izin. Eşi şahsen özel burs sağlayan memurlara da aylıksız izin verilmektedir.

Eğitimin tamamlanmadan çeşitli sebeplerle bırakılması halinde, mazeret ortadan kalkmış olur.

Eşlerinin görev ve eğitimi nedeniyle aylıksız izin

Eşlerinin, burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilmesi veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanması veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle aylıksız izin verilmesi.

Memurun eşinin eğitimi tamamlamaması; eşin atama ya da görevlendirmesinin iptal edilmesi veya geri alınması, eşin emekli olması ya da ölümü gibi hallerde, mazeret ortadan kalkmış olur.

Yabancı ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda görev alma nedeniyle aylıksız izin

Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara ve memur olan eşlerine verilen aylıksız izin.

Yabancı ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki görevden ayrılma, göreve son verilmesi hallerinde aylıksız izni gerektiren mazeret ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca eşinin bu şekildeki görevi nedeniyle aylıksız izin verilen memur, eşinin memuriyete 10 gün içerisinde dönmesini gerektiren hallerde ve eşinin ölümü halinde,  mazeret ortadan kalkmış olur.

Askerlik nedeniyle aylıksız izin

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlara askerlik süresince verilen aylıksız izin.

Askerlik görevinin çeşitli sebeplerle erken tamamlanması hallerinde, terhis tarihinden itibaren mazeret ortadan kalkmış olur.

Aile birliğini korumak için aylıksız izin

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi eşinin atandığı yere atanamayan memurun talep etmesi hailinde, eşleri kalkınmada öncelikli 1. ve 2. bölgeler dışında görev yapanlara verilen aylıksız izin.

Memurun eşinin atamasının geri alınması, atandığı yerin değiştirilmesi ve bu yerin aylıksız izin verilmesini gerektiren bir yer olmaması, eşin ölümü gibi hallerde mazeret ortadan kalkmış olur.

657 sayılı Kanun dışındaki düzenlemeler

Bazı kurum ve kuruluşlara ait yasal düzenlemelere istinaden, sözleşmeli pozisyonlarda personel istihdamını sağlamak amacıyla, memur olarak görev yapan personelin aylıksız izinli sayılarak görevlendirilmesi

Memurun bu görevlendirmesinin herhangi bir sebeple sonlanması halinde, mazeret ortadan kalkmış olur.

2-Aylıksız izin süresi bittikten sonra ya da memurun isteği ile göreve dönülen haller

-Doğum nedeniyle aylıksız izin

Doğum yapan memura ve eşi doğum yapan memura verilen aylıksız izin.

Belli bir mazeret sebebiyle izin alınmış olmakla birlikte, devam eden bir mazeret olmadığından, mazeretin ortadan kalkması da söz konusu olmayacaktır.

-Hizmet süresine bağlı olarak aylıksız izin

Memur, belli bir hizmet yılını tamamlamış olması halinde aylıksız izin kullanabilir. Belli bir mazeret söz konusu değildir.

-Süresinde görevine başlamayanlara aylıksız süre verilmesi

Başka yerdeki bir göreve atananlardan süresi içerisinde yeni görevlerine başlamayanlara, yeni görevine başlayabilmesi için aylıksız 10 gün süre daha verilebilir.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.